Af Caroline Rødgaard Bjelke / Foto: 

Rådgivning: Majbritt Aarup Lausen, ECCO


At arbejde med skat hos skogiganten ECCO både udfordrende og tværfagligt. Taxo giver dig her et interview med ECCO's VP of Tax, Majbritt Aarup Lausen.


MAJBRITT AARUP LAUSEN

43 år, Vice President, Group Tax, ECCO Sko A/S

Tidligere: Tax Manager, Brightpoint A/S og Skatterevisor, SKAT

Cand.merc.aud fra SDU Kolding (2002) + Master i Skat fra Handelshøjskolen i København (2010)


Q: Hvor kommer din interesse for skat fra?

På cand.merc.aud.-studiet havde jeg en meget inspirerende underviser i skatteret, som hed Ole Bjørn. Han var klart en af årsagerne til, at jeg valgte skatteret fremfor revision.
Siden har jeg bl.a. arbejdet for SKAT, og det er jo en helt anden verden at komme over på den anden side af bordet, som jeg er ved ECCO. Jeg har været hos ECCO i 11 år, og der er jo sket en revolution indenfor skatteområdet, siden jeg startede. Tilbage i 2008 var jeg den eneste i skatteafdelingen, nu er vi syv. Rapporteringskrav i forhold til CbCR, MDR og lignende er eksploderet.

Q: Hvad bringer du personligt til bordet i ECCO?

En god forretningsforståelse, som har været medvirkende til, at skat er højt på agendaen i ECCO. Skatteafdelingen fungerer gerne som sparringspartner frem for et kontrolorgan. Med det forstås, at vi tror på, at skat skal understøtte virksomheden og ikke omvendt.

Q: Hvad er det mest interessante ved arbejdet i denne virksomhed?

ECCO er en super spændende virksomhed. Det er der flere årsager til. Vi er en international koncern – med fuldt ejerskab af hele værdikæden. Vi er innovative og ... så har vi en helt særlig kultur. Vi er familieejet, og den heritage, der følger med det, er helt enestående. Der er et helt særligt engagement, som jeg ikke har oplevet andre steder – og som jeg tit bliver spurgt til, hvordan man skaber.

Q: Hvad er den vigtigste opgave, når man sidder som ”head of tax” i en af Danmarks største virksomheder?

Den vigtigste opgave er naturligvis, at vi lever op til skattelovgivningen i de lande, vi opererer i. Med det kommer også, at man er synlig og kompetent, og dermed bliver involveret i forestående projekter fra start.

Q: Hvordan sikrer I, at I er compliant med alle de forskellige skattelovgivninger?

Vi søger naturligvis at holde os ajour i skatteafdelingen, således at vi til enhver tid kender gældende lovkrav. Derudover har vi interne rapporteringssystemer, og så bruger vi af og til eksterne rådgivere i forhold til lokal fortolkning af lovgrundlag og sundhedscheck af direkte og indirekte skatter i vores datterselskaber. Vi har tidligere på året indgået en BAPA sammen med de danske og indonesiske skattemyndigheder om fordeling af skatteprovenu. Denne form for risikoafdækning vil også være hensigtsmæssig for en række andre markeder.

Q: Hvor ser du de største udfordringer ved arbejdet med skat i en virksomhed som ECCO, og hvordan overkommer I dem?

Vi opererer i en lang række lande, og er derfor også udfordret af en forskellig tilgang til skat. Vi ser direktiver blive udstukket af EU, men implementeret vidt forskelligt i de forskellige medlemslande. Derudover vil grænseoverskridende transaktioner (Transfer pricing) altid være en kilde til udfordringer – også hos ECCO. Det sker, at to landes skattemyndigheder vil have samme andel af kagen, og det kan i yderste konsekvens betyde dobbeltbeskatning. Vi søger at løse sådanne udfordringer gennem dialog og bilaterale aftaler med relevante landes myndigheder. Vi betaler gerne skat – men helst kun én gang af den samme indkomst.

Q: Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvordan I praktiserer ansvarlig skattepolitik?

I ECCO har vi ”10 bud” – ECCO’s code of conduct. Her præciserer vi bl.a., at vi ønsker at overholde alle love og regler. Det gælder også for skatteområdet, hvor vi endvidere også ønsker at bidrage med en fair skat i de lande, vi opererer i. Generelt vil vi meget gerne i dialog med skattemyndighederne – hvis muligt, gerne have deres holdning til en forestående begivenhed/transaktion. Det er ikke altid muligt at få en bindende tilbagemelding, men er de to landes skattemyndigheder enige om fx værdien af en transaktion mellem de to lande, så giver det i hvert fald en god mavefornemmelse, og er transaktionen stor nok – har vi mulighed for at bede om bindende svar eller indgå en bilateral aftale med myndighederne.

Q: Hvordan berøres I af handelskrigen mellem USA og Kina?

Som en international virksomhed med aktiviteter på 99 markeder er vi naturligvis nødt til at orientere os om mikro- og makroøkonomiske tendenser, herunder også potentielle handelskrige. Vi følger generelt altid Udenrigsministeriets anvisninger og involverer os ikke aktivt i politiske spørgsmål.

Del artiklen