Af Caroline Rødgaard Bjelke / Foto: Caroline Rødgaard Bjelke

Nyt Job med Ole Bendixen


Efter et inspirerende møde med en tidligere kollega fra tiden hos Novo Nordisk, besluttede Ole Bendixen sig for at skifte Partner og leder titlen ud med et liv som selvstændig i BENDIXEN Tax Governance. Vi har taget en snak med Ole Bendixen om skiftet. 


Ole Bendixen, BENDIXEN Tax Governance


Q: Hvorfor er det interessant at arbejde med skat?

Det er efter min opfattelse, fordi skat er omgivet af lige dele uforståelighed og fascination, for skat berører jo os alle, og derfor har vi alle en mening om det. Og når skat gennemsyrer vores samfund og findes i mange variationer over størstedelen af verden, så er der mulighed for at fordybe og specialisere sig i forståelsen og fortolkningen af disse mange regler. Og når man så samtidig kan få verden som arbejdsplads, så mener jeg, at det er den helt rigtige karrierevej at forfølge.

 

Q: Du har senest været i Novo Nordisk som Corporate Vice President og derefter i EY som Partner og leder af Tax & Law i Danmark – Hvad ledte op til din beslutning om at blive selvstændig?

Jeg har prøvet at være hele vejen rundt – både i skattemyndigheden, i virksomhederne og rådgiverbranchen. Jeg følte, at min faglige og ledelsesmæssige profil var både bred og dyb, da jeg har fået lov til at arbejde med nogle af de mest spændende skattemæssige problemstillinger og også fået lov til at arbejde sammen med nogle af de dygtigste medarbejdere og rådgivere både i Danmark og i udlandet. Så hvad var der egentlig tilbage at prøve? Efter et inspirerende møde i januar med en tidligere god kollega fra Novo Nordisk, som netop selv var blevet selvstændig, tænkte jeg, at nu kunne det være sjovt selv at blive selvstændig og ikke have nogen medarbejdere og ikke have nogen chef og ufravigelige kalenderforpligtelser, der til tider skygger for det, man måske egentlig selv gerne vil lave og prioritere.
Og nu bestemmer jeg selv! Jeg bestemmer, om vi skal gå til højre eller venstre. Det er jo fantastisk!
Men så efter mødet med min tidligere kollega satte jeg mig ind i læsesalen på Det Kongelige Bibliotek i to måneder for at skrive på en forretningsplan. Jeg kom rigtig godt rundt om emnet, og da jeg var færdig, var min konklusion, at der var et uopdyrket forretningsområde inden for strategisk rådgivning omkring ansvarlig skat over for virksomhedsledelser og bestyrelser. Så det måtte jeg bare afprøve!

 

Q: Hvordan mener du, at det er et uopdyrket område?

Kort fortalt, bistår jeg virksomheder omkring afklaring af muligheder og udfordringer inden for etablering af enkel og effektiv governance på skatteområdet. Min tilgang er, at virksomhederne gennem planlægning, involvering og proaktivitet kan få skatteområdet til at bidrage til virksomhedens værdiskabelse, og det ser jeg som en fundamental præmis.
Det, der er det nye i det her, det er, at det er en samling af de her services, som er strategiske skatteservices, som jeg kan stille til rådighed for en ledelse, det kan være en direktion eller en bestyrelse. Samlet på den måde er der ikke nogen, der tilbyder det i samme form udover Big Four. Men hvis revisionsvirksomhederne skal lave en skattepolitik for en dansk virksomhed, så vil de typisk tage et udenlandsk koncept, de har på hylden, og så brede det ud til virksomheden. Der er ingen, der sidder og fordyber sig i det her område, jeg sidder og arbejder med.
Og jeg kommer jo også med en baggrund – jeg har været i virksomhederne, jeg har prøvet at sidde og lave det her fra bunden af. Og det er der med enkelte undtagelser ikke ret mange, der gør i revisionsfirmaerne.

 

Q: Vil du forklare lidt mere om, hvad det er, du udbyder?

Opsummeret er det assistance til måden, vi indretter os på ift. skat i virksomheden, måden, vi håndterer skatterisici og rekruttering – måden, vi ansætter folk, hvordan får vi fat i de bedste hjerner.
Den overordnede headline er ansvarlig skat, og herfra breder der sig værktøjer og strukturer, som virksomhederne kan implementere for at sikre, at deres skatteforhold bliver håndteret både forsvarligt og effektivt. Virksomhederne har en forpligtelse til at møde lovgivningens omfattende krav til compliance for at undgå efterbetaling og bøder. Men så bør skatteområdet efter min opfattelse også bidrage til værdiskabelsen i virksomheden ved at understøtte forretningsudvikling samt reducere eller i bedste fald helt eliminere skatterisici.
Ud over skattepolitikker så assisterer jeg med forberedelse til eller håndtering af pludselig opståede situationer i virksomhederne såsom skatterevisioner, henvendelser fra medierne eller interesseorganisationer, da det kræver en sikker og professionel håndtering af sagen i virksomhederne.
Så arbejder jeg også med interessevaretagelse for virksomheder, der gerne vil søge at gøre politikere og andre interessegrupper opmærksom på uhensigtsmæssige skattemæssige regler, der påvirker deres konkurrencemæssige situation negativt. Dette område har jeg rigtig gode erfaringer med fra mine tidligere ansættelser, og det skal naturligvis komme mine kunder til gode.
Og så hjælper jeg virksomheder med leverandørudvælgelse, hvis de ikke selv har kompetencerne til at udfordre deres skatterådgivere – og endelig er rekruttering inden for skatte- og afgiftsmedarbejdere et område, som jeg forventer mig en del af. Min tilgang til rekruttering er anderledes end de store rekrutteringsfirmaer, fordi jeg kan tillade mig at fokusere på skattepopulationen alene, som jeg efterhånden jo kender ret godt, og derved mere præcist kan ramme indenfor skiven.

 

Q: Hvem er din målgruppe?

Jeg havde regnet med, da jeg startede, at det skulle være de mellemstore virksomheder UDEN egen skatteafdeling - for det er dem, der har størst behov for at få formuleret en skattepolitik. De store har det allerede – eller det har jeg jo så fundet ud af, at det ikke er alle, der har det alligevel. Så jeg sidder også og kigger ind i ’hvem har egentlig ikke en skattepolitik’, og de er så relevante for mig at kontakte. Så derfor er det bredere, end hvad jeg først lige havde kigget ind i. Nu kan jeg ikke nævne nogen navne, men du ville blive overrasket. Virksomheder, hvor man tænker: ’ej, det passer ikke, de må da have noget’, men det er der mange, der ikke vælger.

 

Q: Hvorfor har du overhovedet har opgaver ved de store virksomheder, der har deres egen skatteafdeling?

De steder jeg har været, har det været fordi, at de har haft behov for, at jeg kiggede deres skattepolitik igennem. Jeg har nogle grelle eksempler på, hvordan en skattepolitik, som ligger derude i dag, kan være rigtig, rigtig skidt. Så er man jo selv så fagligt god til det her, men hvem kan egentlig udfordre skattechefen i en virksomhed, der allerede har en skattepolitik? Det er der ikke så mange i virksomheden, der kan, så der kan jeg komme ind og være et tilbud om sparring. Og nu siger jeg ’udfordre’, det mener jeg konstruktivt, så kan jeg gå ind og sige ’er det her state of the art’, eller er der nogle steder, man kan gå ind og gøre det endnu skarpere. Det har jeg faktisk haft et par eksempler på, hvor de godt kan se, hvordan det adder til værdien.

Q: Du har tidligere arbejdet med skat i EY, Novo Nordisk, TDC og RealDanmark, hvor mener du, de største forskelle fra at arbejde som in-house skatterådgiver og ekstern konsulent ligger?

Når du er ansat i in-house, som jeg selv startede med efter at være blevet uddannet ved skattemyndighederne oppe ved Helsingør, så bliver man en direkte ejer af det, der skal laves, og den skattemæssige udfordring eller opgave, der skal løses. Det vil sige, hvis der skal laves en selvangivelse, bliver du sat til at forstå deres finanssystem, du skal lave en struktur for, hvordan du laver en selvangivelse, du skal stå på mål for den, når den skal revideres. Så skal du gøre det samme næste år for samme virksomhed. Der er en tilfredsstillelse i, at det er virksomheden, du hjælper, og du ser resultatet af din egen indsats. Er man ekstern konsulent, bliver man inviteret indenfor for at bidrage med overvejelser, analyser og anbefalinger, men her har man ingen – eller kun begrænset – indflydelse på beslutningen og den efterfølgende implementering. Til gengæld kommer en ekstern konsulent i kontakt med mange forskellige virksomheder og assisterer med løsningen af en større variation af skatteopgaver over tid. Så hvis man i sin karriereplanlægning prioriterer at få mulighed for at arbejde både i industrien og som ekstern konsulent, så breder man efter min opfattelse sine talenter bedst ud og gør sig attraktiv over for arbejdsgivere i begge lejre.

 

Q: Nu er de første par måneder som selvstændig gået – hvordan har det været?

Det har været ganske overvældende, og jeg er meget taknemmelig over den imødekommende modtagelse, som jeg har oplevet. Det hele startede med et opslag på LinkedIn, der blev set af mere end 41.000 personer, og så var nyheden ligesom ude. Allerede i løbet af den første uge fik jeg tre uopfordrede CV’s til min rekruttering, og ganske hurtig var der 20+ møder i kalenderen. Jeg havde i min forretningsplan forventet 4-6 måneder til marketing, tilbudsgivning og on-boarding af de første kunder, men der viste sig kun at skulle gå 4 uger, inden jeg kunne byde de første kunder velkommen. Jeg har siden haft mange besøgende på min forretningsadresse Frederikskaj 4, som egner sig ganske godt til gæster.

 

Q: Hvad er ambitionen for BENDIXEN Tax Governance?

Ambitionen for mig er at være til 100 % rådighed for mine kunder og så vidt mulig give dem enkle løsninger på deres strategiske skattemæssige overvejelser og udfordringer. Det er naturligvis ikke altid så let, som det er skrevet, men i stedet for at øge kompleksiteten yderligere ved at dække sig bag svære og uigennemskuelige skattetermer, så vil jeg bestræbe mig på at gøre ansvarlig skat nærværende og forståeligt. Min personlige ambition er, at det er meget lystbetonet, det jeg gør. Altså, nu kan jeg næsten ikke vente med at komme over på kontoret og arbejde. Seriøst. Og så skal det ikke være en stor forretning, det er ikke mit mål – jeg skal selvfølgelig ind og have en portefølje af kunder, som jeg skal følge. Så kan det være, at der er et tidspunkt, hvor man ikke kan tage mere ind, for man skal også kunne levere på det, man tager ind – det er helt centralt for mig. Så kan det være, at man skal anskaffe sig en studentermedhjælper. Men lige nu har jeg det rigtig godt med, at det kun er mig, der står for det.

Del artiklen