Af Rasmus Lehmann Hylleberg / Foto: Rasmus Lehmann Hylleberg

"Skatteborgernes uafhængige vagthund"


Nicolai Pii er den nye mand i stolen som retssikkerhedschef hos Skatteforvaltningen. Og netop skatteret er et emne, der ligger ham meget på sinde, men som ikke flugter direkte med hans juridiske naggrund. Et paradoks, der i hans øjne er en stor fordel. 


NICOLAI PII

46 år

Retssikkerhedschef hos Skatteforvaltningen

Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 2000


Der står flyttekasser langs vinduet i mødelokalet, hvor Nicolai Pii beder mig tage plads.

”Vi er stadig ved at flytte ind og finde os på plads”, siger han med henvisning til, at der med opsplitningen af ét samlet skat til syv forskellige styrelser også fulgte en flytning fra det gamle hovedkontor på Østbanegade ved Nordhavn station til Copenhagen Towers i Ørestad.

Nicolai Pii er også personligt ved at finde sig på plads i sin nye rolle som retssikkerhedschef hos Skatteforvaltningen. Den 46-årige jurist og tidligere konstituerede generalsekretær hos Advokatsamfundet har siddet i den varme stol siden juni og har siden sin tiltrædelse fokuseret på at anskue samspillet mellem retssikkerhed og skat med nye øjne. For ifølge Nicolai selv kommer han med lidt samme forhold til skat, som mange almindelige borgere.

”Mit forhold til skat er ikke så meget anderledes end så mange andres. Mit forhold til skat er ligesom 99,9 % af alle andre danskere – jeg udfylder min årsopgørelse hvert forår, og det har egentlig været det. Selvfølgelig har jeg beskæftiget mig en lille del med det i Advokatsamfundet, men det har været på et mindre niveau. Så det har været ligesom alle andres. Det har bare kørt, og man har sendt opgørelser ind en gang om året og håbet, at man fik penge tilbage”, siger han med et skævt smil.

Værdi til organisationen og visionen

Og netop det faktum, at hans forhold til skat flugter med almene skatteydere, ser Nicolai Pii som en gevinst i sig selv. For selvom han mangler den skattefaglige specialistviden, så er nysgerrigheden en drivkraft i sig selv.

Jeg tror, det giver en værdi til organisationen, at jeg er samme sted som borgerne, i hvert fald til en start. For jeg kan måske se nogle ting, som man måske kan have svært ved at se, når man har vænnet sig til det. Den der perspektivering tror jeg kan give rigtig meget værdi, ikke blot til Skatteforvaltningen, men også til borgerne og virksomhederne.

For det handler om mere end paragraffer og regler. For Nicolai Pii handler det først og fremmest om at sikre og højne retssikkerheden hos borgerne. Det er visionen.

”Mit job er at medvirke til at forankre og medvirke til øget retssikkerhed for borgere og virksomheder. Det er overliggeren for det, jeg laver, og kan groft sagt deles op i tre hovedopgaver. Dels besvarer vi konkrete henvendelser fra borgere og virksomheder. Så kan vi også iværksætte egne driftsundersøgelser om retssikkerhed. Og til sidst kan vi yde rådgivning i relation til forvaltningsretlige og retssikkerhedsmæssige spørgsmål.”

Den uafhængige våbendrager

Nicolai Pii har svært ved at sidde stille i stolen, når intervieweren drejer sig ind på spørgsmålene om retssikkerhed. For mens det for nogle umiddelbart kunne tænkes, at retssikkerhed er noget, der rimer mere på menneskerettigheder, social ansvarlighed og lighed for loven i relation til domstolsprøvelse, så handler retssikkerhed for Nicolai i sin grundform om at være med til at gøre en forskel.

At jeg endte, hvor jeg er nu, handler nok om det her meningsfulde why. Jeg føler virkelig, at der er mening med at arbejde i det offentlige. Det betyder meget for mig at have det her why og føle, at jeg er med til at gøre en forskel for nogle mennesker. Og ikke bare for nogle få, men for en stor gruppe af mennesker.

Og her spiller Skatteforvaltningen en helt afgørende rolle. Ifølge Nicolai Pii kan man ikke tale om et demokratisk velfærdssamfund uden at arbejde målrettet for at kunne sætte lighedstegn mellem skat og retssikkerhed.

”For mig at se er skattesystemet hele fundamentet for det velfærdssamfund, som vi har valgt at have her i landet. Og hvis det skal fungere, så skal borgerne også have tillid til, at alle behandles ens og lige for loven. Og det synes jeg gør, at det er så vigtigt, at der er fokus på retssikkerhed i Skatteforvaltningen. Og det er der, jeg mener, at jeg har en vigtig rolle at spille. For i takt med denne rolle så arbejder jeg jo uafhængigt af hele Skatteforvaltningen, og det betyder, at jeg selv beslutter, hvilke undersøgelser jeg vil iværksætte, jeg skal ikke cleare mine konklusioner med andre, og det betyder, at jeg på en gang kan være en del af Skatteforvaltningen og dermed også det faglige fællesskab og sparring, og samtidig kan jeg være uafhængig og komme med de konklusioner, jeg vil have, uden at skulle varetage andre interesser end de retssikkerhedsmæssige.”

Ifølge Nicolai Pii skal kimen til retssikkerhed helt konkret findes i borgerens eller virksomhedens møde med Skatteforvaltningen, uanset på hvilket niveau.

”For mig er retssikkerhed spørgsmålet om, hvorvidt borgerne og virksomhederne har de nødvendige rettigheder i deres møde med det offentlige. Det spænder helt fra retten til at blive stillet for en dommer, hvis man bliver anholdt, og til, at man som borger har krav på klare afgørelser, som borgerne kan forstå og forholde sig til. Og der er selvfølgelig stor forskel på de her to ender af skalaen, men det er ligesom hele spektret, som jeg synes er afgørende for borgernes retssikkerhed. Hvis man skal tage det mere specifikt på skatteretten, så vil jeg sige, at det er et klassisk retssikkerhedsområde på linje med strafferetten, fordi der ofte kan opstå nogle konflikter, hvor staten og borgeren har nogle modsatrettede interesser.”

Jura og skat

Nicolai Pii er tidligere afdelingschef hos Advokatsamfundet og bestred som sagt rollen som konstitueret generalsekretær i starten af 2019. Han er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i år 2000 og har brugt sin professionelle karriere på at specialisere sig i sit virke som generalist. For at forstå samspillet mellem jura og skat har Nicolai Pii fokus på at bibeholde sin rolle som netop generalist.

”Det der er sjovt ved det her system, det er jo, at du ikke umiddelbart tænker over juraen i skat, det kører ligesom bare af sig selv. Men der er en masse jura, som ligesom kører rundt inde i maskinrummet, som vi kender som skat. Der er rigtig mange regelsæt og regulering, og det lægger vi jo ikke mærke til, før der reelt opstår problemer eller konflikter”, siger han. Jeg beder ham om på ægte maskinmester-manér at åbne motorhjelmen og give et konkret eksempel på, hvordan det juridiske system af tandhjul ser ud.

Der er en masse specialregler inden for skatteretten, som regulerer ethvert hjørne af skatten, hvad end det drejer sig om ejendomme, virksomheder eller personer. Og så er der nogle mere generelle regler, der gælder det hele, som f.eks. er forvaltningsretten, offentlighedsloven, skatteforvaltningsloven. Og man kan sige, min force er klart de mere tværgående juridiske emner, men det fordrer selvfølgelig også, at man kan sætte sig ind i de andre mere specifikke og specielle juridiske områder.”

De fem retssikkerhedspakker

Hvordan er så retssikkerheden for de danske skatteborgere? Ifølge retssikkerhedschefen står det ikke helt så sort til.

”Jeg synes egentlig, det ser rigtig fornuftigt ud. Der er selvfølgelig altid nogle ting – man kan jo ikke undgå, at der bliver begået fejl, men der er ingen tvivl om, at også retssikkerhedspakkerne har haft stor betydning for borgerne, som nu har fået nogle nye eller udvidede rettigheder, f.eks. omkostningsgodtgørelse, som betyder, at man helt eller delvist kan få refunderet sine omkostninger til en rådgiver, når du fører en sag mod myndighederne”, siger Nicolai Pii.

Og selvom alle retssikkerhedspakkerne ikke nåede at blive implementeret, så har det været med til at sætte fokus på retssikkerhed i relation til skat, påpeger Nicolai Pii.

Jeg synes, Skatteministeriets retssikkerhedspakker har skabt et rigtig godt fokus på retssikkerhed i Skatteforvaltningen. Det er prioriteret, og derfor er Skatteforvaltningen også blevet bevidst om i hele organisationen, at retssikkerhed fylder meget.

Det på trods, så anerkender Nicolai Pii, at tilliden til skattevæsnet har lidt et knæk, men han er samtidig af den overbevisning, at netop retssikkerhed er det bedste værktøj til at reparere på tilliden.

”Det er jo klart, at tilliden til Skatteforvaltningen har lidt et knæk, men jeg tænker også, at en af de ting, der skal være med til at genskabe tilliden, det er retssikkerheden. Retssikkerheden virker jo bedst, når vi ikke tænker over, at den er der”, siger han og supplerer:

”Jeg vil rigtig gerne drage nytte af de kompetencer, der ligger hos revisorerne og hos advokaterne i skatterådgivningsbranchen, for de ved ofte, hvor skoen trykker. Så jeg er meget interesseret i at få en dialog med branchen, så vi får et perspektiv udefra.”

Del artiklen