Af Dan Poulsen / K-News

Q and A med Clive Baxter


Spot på de mennesker, der arbejder med skat fra maskinrummet hos landets største virksomheder


Clive Baxter

Chief Tax Counsel Tax Department Mærsk

 

A.P. Møller – Maersk

  • Grundlagt i 1904
  • CEO: Jim Hagemann Snabe
  • Nettoomsætning i 2018: 39 mia. USD
  • Aktiekurs, Maersk B (pr. 02-08-19): 7.410 DKK
  • Antal ansatte: 87.700 (2016) fordelt på 130 lande

Hvad kalder du det egentlig, det du laver for Mærsk – er det skattepolitik, skattestrategi eller noget helt tredje?

Et kært barn har mange navne. Mærsks ledelse har godkendt Maersk Tax Principles”, der indeholder Mærsks overordnede tilgang til og principper for vores overholdelse af skattereglerne i alle de lande, hvor vi har aktiviteter; vores forhold til myndighederne; vores oplysninger til investorer og omverdenen og vores ansvarsfordeling i virksomheden. Sådanne principerklæringer kaldes skattepolitik, skattestrategi, skatteprincipper i forskellige sammenhænge. Personligt har jeg arbejdet med Mærsks overordnede skatteforhold i forskellige roller de sidste 19 år. Vores principper blev udformet på skrift som intern instruks i 2010 og offentliggjort i 2017.”

 

Hvordan blev du introduceret til skattepolitikken, da du startede – var det sådan en snak over kaffemaskinen?

Det var mere at kigge på nogle konkrete situationer med mine chefer, der forklarede, sådan gør vi ikke i Mærsk, sådan gør vi i Mærsk. I bund og grund var det en holdning om, at man skulle opføre sig ordentligt og oprigtigt. Ligesom resten af Mærsks værdier kom denne tilgang fra Mærsk-familien. Det var ikke unormalt den gang, at en virksomheds skattepolitik ikke var skrevet ned, og det var ikke kun i Mærsk. Vi var faktisk nogle af de første, der skrev en decideret skattepolitik. Inden det var der en mere generel politik om overholdelse af lovgivning.”

 

Hvad vil du udpege som særligt ved at sidde med opgaven som den der skaber Mærsk’s skattepolitik sammenlignet med din tid i KPMG og din tid i Danske Bank?

Nu er jeg ikke den, der har skabt Mærsks skattepolitik, men jeg har været med til at udforme den på skrift under vejledning fra ledelsen. Hos Mærsk har der altid været et krav om ordentlighed og oprigtighed i alle virksomhedens forhold, også når det gælder virksomhedens forhold til skattereglerne, som vi har forsøgt at beskrive i vores principper og tilpasse nutidens forhold, især når det gælder åbenhed.”

 

I har ansatte i over 100 lande – hvad giver det af muligheder og besværligheder?

Hvis vi tager besværlighederne først, så er vi nødt til at tage hensyn til vidt forskellige skatteregler og processer i rigtig mange lande. Det er et enormt arbejde, der kræver mange ressourcer. Til gengæld betyder det også, at Mærsk har gode muligheder for at oprette nye aktiviteter i alle dele af verden, og det er en spændende proces at være involveret i.”

 

Hvad er de største udfordringer skattemæssigt ved at arbejde i Mærsk?

De største udfordringer er også det, der gør det mest interessant: – At holde styr på skattereglerne i så mange lande, hvor reglerne kan være inkonsekvente og ændrer sig konstant. At arbejde med skat i en virksomhed, der er i offentlighedens søgelys, hvor vi skal kunne forklare den måde, vi agerer på.

Det er også ligesom vores børn. Man kunne tænke sig, at de bare opfører sig pænt hele tiden; klarer sig godt i skolen; får et godt job. Men det er nogle gange interessant at finde løsninger på de udfordringer, man står over for sammen med sine børn. Sådan er det også med – i hvert fald for mig – mit arbejde. Hvis alt gik let, så var der ikke så meget udviklende ved det. Jeg ved ikke, om det er på Mærsks vegne, jeg siger, at jeg kan lide det, når det er besværligt, men jeg kan lide mit arbejde, når der er lidt kød på.”

 

clive2

 

Der er jo øget fokus på værdier, der skal tjene det omkringliggende samfund, og Mærsk er i flere år blevet udpeget som førende inden for CSR. Hvordan tænker du, at du i din skatterådgivning kan indarbejde CSR og CSV?

Ansvarlighed er noget, vi har forsøgt at indarbejde i vores skatteprincipper, og vi har forpligtet os til at forsøge at agere inden for hensigten med skattelovgivningen. Det kræver, at vi sætter os ind i baggrunden for de skatteregler, vi arbejder med, og det kræver, at vi forstår samfundets forventninger til store virksomheder og kan forklare, hvorfor vi gør, som vi gør. Derfor har vi gennem flere år deltaget i Ibis-Oxfams program omkring Responsible Tax, ligesom vi har tilsluttet os B Team’s Responsible Tax Principles.”

 

Du har været næsten 20 år i Mærsk, det vil sige i perioder med begivenheder, der må have påvirket alle dele af forretningen massivt. Hvordan påvirker alt fra store opkøb og ændringer i markedet til voldsomme hackerangreb dit arbejde?

Fra tid til anden har jeg haft uhyre travlt, og ligesom alle andre medarbejdere i Mærsk skal man som skattemedarbejder være klar til at omstille sig konstant og hurtigt. Med de store fusioner, opkøb og frasalg, der har været igennem årene, har vi altid søgt om forhåndsgodkendelse fra de danske skattemyndigheder, da vi ikke har lyst til at ende med en uenighed om de store sager.

Cyberangrebet havde en voldsom effekt lige med det samme, men med gåpåmod og fælles hjælp fik vi faktisk styr på det hele. Myndighederne har vist sig at være forstående ved at indrømme henstand i nogle situationer, hvor data skulle genetableres.”

 

Hvilke erfaringer trækker du på hos medarbejdere, når du sætter holdet omkring dig sådan at du kan udfærdige den optimale skattepolitik for virksomheden?

Nu er det ikke længere mig, der sammensætter vores skatteteam, men vi har altid satset på at ansætte folk med en god erfaring inden for skat med juridisk eller regnskabsmæssig baggrund. Samtidig har vi bevidst sammensat vores hold med folk fra forskellige baggrunde inden for skattemyndighederne, rådgivning eller andre virksomheder, samt nogle få som vi tager direkte fra uddannelsen og lærer op. En stor andel af de danske skattechefer i andre virksomheder har en baggrund i Mærsks skatteafdeling. Dertil afholder vi vores egne interne uddannelser af både faglig og mere skattepolitisk karakter.

En skatteafdeling som vores skal have mange forskellige kompetencer. I dag er det ikke tilstrækkeligt at have folk ansat med skatte- og regnskabsmæssig forståelse, men også IT-kompetencer, da der i dag sættes større og større krav til indberetning af data og optimering af processer. Tidligere brugte skatteafdelinger mere tid på at optimere skatten, i dag bruges der tid på at optimere interne processer og automatisere for at holde omkostningerne nede samtidig med, at kravene fra omverdenen til transparens og real-time reporting af data stiger.”

Udfordringen for fremtidens skatterådgiver er delvis den øgede kompleksitet i selve skattelovgivningen samt oplysningsforpligtelser, delvis at der stilles nye krav til, at man skal kunne håndtere flere discipliner i dag end tidligere – skat, jura i almindelighed, regnskab, procesoptimering, IT samt forretningsforståelse. I Mærsk er vi heldige, at vi har en størrelse, der gør, at vi kan ansætte folk med forskellige kompetencer. I mindre virksomheder skal den samme person kunne dække alle områder.

Hvad ser du af udfordringer for fremtidens skatterådgiver?

Den verden, vi lever i, er så kompliceret. Og det gør, at det er faktisk ret svært at lave en skattelovgivning, der tager højde for alt. Så er man nødt til at lave en lovgivning, der ikke er for klart defineret, fordi der skal være lidt plads til nye situationer. Der er i dag virksomheder, der lever af ting, vi ikke kunne forestille os for tyve år siden.

 

Del artiklen