Af Rasmus Hylleberg/ Foto: Rasmus Hylleberg

Q and A med Karl Berlin


Spot på de mennesker, der arbejder med skat fra maskinrummet hos landets største virksomheder


Karl Berlin

Master of Law, Uppsala Universitet

Vice President & Head of Tax, Ørsted

Tidligere: Head of Tax, Maersk Drilling

Ørsted

Grundlagt i 2006 (tidligere DONG Energy)

CEO: Henrik Poulsen

Nettoomsætning i 2018: 77 mia. kr.


Q: Hvor kommer din interesse for skat fra?

Det er meget spændende, fordi det dels er jura, det er dels økonomi, og det handler også i sidste ende om, hvordan vi finansierer samfundet. Så for mit vedkommende kan jeg bruge min juridiske baggrund, du får noget talforståelse, det er meget involverende i forretningen med business cases, hvor skat kan spille en stor rolle. Og så er det en del af hvordan virksomheden interagerer og opfører sig i samfundet.

Q: Betyder det, at du mener, at der er et misforstået blik på det at arbejde med skat som noget kedeligt?

Ja bestemt! Der er mange der tror, at det at arbejde med skat, det blot er at sidde og arbejde med excel fra morgen til aften og sidde og lave afstemninger og bokse rundt med en masse tal. Men det er meget langt væk fra det, vi til dagligt laver i skatteafdelingen. Man er i meget høj grad en del af forretningen.

Q: Hvordan ser du samspillet mellem skat og jura?

Juraen er selve grundforudsætningen i relation til skatteregler og lovgivningen. Men præcis som så meget andet jura, så er det jo ikke helt glasklart, hvad en regel betyder i praksis. Der er rigtig meget lovfortolkning, og der skal du jo bruge din juridiske metode, hvor du kigger på lovtekster og forarbejder, du kigger på afgørelser fra domstole. Og så er det jo særlig interessant i en international virksomhed som vores, hvad der foregår i international sammenhæng, særligt med henblik på dobbeltbeskatning, hvor det ikke er nok kun at se på de danske afgørelser, men også afgørelser i de lande, som du arbejder med.

Q: Hvordan jonglerer man med alle de her forskellige skattelovgivninger, så man hele tiden er compliant?

Det er udfordrende, men vi har et meget kompetent hold siddende her hos Ørsted. Men vores eksperter skal jo også holde styr på trends og have blik for, hvor og hvornår der kommer nye regler, og hvad disse indeholder, og det er både i EU-regi, OECD-regi og i dansk regi.

Q: Hvordan sammensætter I et skattehold i en virksomhed som Ørsted?

Det første og vigtigste er en god faglighed, skarpe mennesker med et godt hoved. Og så er det vigtigt at være kommercielt til sinde, at man forstår, at det vi laver er en del af den rejse, som Ørsted er på. Missionen for Ørsted er jo, at vi søger at skabe en verden, som udelukkende kører på grøn energi, og der vil vi understøtte den rejse. Så det handler om at finde de dygtigste mennesker, som også brænder for det vi laver.

Q: Hvor vigtigt er det for dig som fagperson, men også personligt, at have medarbejdere, som brænder for den her mission?

Det er jo super vigtigt, for det skaber en stemning i forretningen – tror vi alle sammen på det her? Det gør jo, at man virkelig giver den en ekstra skalle, og vi løfter i flok, så det gør jo en kæmpe forskel.

Q: Hvad er de vigtigste opgaver, når du leder en skatteafdeling hos en af Danmarks største virksomheder?

Det vigtigste er at sørge for, at vi i alle de lande, vi opererer, at vi har styr på, hvad skattelovgivningen siger. Så at vi så langt, vi kan, søger at følge skattelovgivning til punkt og prikke. At vi ikke overser en lille detalje, som kan have stor betydning.

Q: Der er meget fokus på ansvarlig skat og nedskrevne skattepolitikker, der tager ansvar for praksis. Hvordan forholder i jer til det hos Ørsted?

Vi arbejder jo med ansvarlig skat på samme måde som vi arbejder med ansvarlighed i andre dele af forretningen. Vores skattepolitik er jo et udtryk for resten af Ørsteds samlede business ethics. Så jeg tror det mest tydelige eksempel er, at vi går meget op i transparens. Vi er det eneste danske firma, der frivilligt offentliggøre vores land-til-land skatteindbetalinger. Det er vi begyndt at vise i vores årsrapport, og det er jo ikke et krav for os, men vi gør det for at skabe større transparens. Vi har desuden skrevet en ret omfattet skattepolitik, hvor vi klart definere, hvad vores holdning er til skat, og hvor vi har forsøgt at svare på så mange spørgsmål som muligt.

Q: Kan du give nogle konkrete eksempler på hvordan i praktiserer ansvarlig skattepolitik?

F.eks. har vi sagt, at vores skattepolitik gælder for Ørsted-koncernen og alle Ørsteds selskaber. Men den gælder også for vores samarbejdsselskaber, som vi har kontrol over. Vi har jo ikke kontrol over alle vores joint ventures, og så kan vi jo ikke pådutte dem vores politik, men vi har derimod skrevet ned, at alle vores repræsentanter i vores joint ventures er bundet af skattepolitikken og skal agere i henhold til skattepolitikken.

Q: Hvor ser du de største udfordringer i forhold til at arbejde med skat i en virksomhed som Ørsted?

I vores skattepolitik siger vi, at vores ambition ikke kun er at følge lovens ordlyd men også intentionen bag loven. Og det er selvfølgelig en udfordring en gang i mellem at vide, hvad intentionen bag en lov egentlig er. Men den største udfordring for os er jo nok, at når vi bevæger os ud i nye lande og bliver mere og mere grænseoverskridende, så er der jo en kæmpe debat om multinationale selskaber og deres skattebetalinger og skatteadfærd, og den kan nogle gange føre til, at før man har alle facts på bordet, så vil politikere tit vise sig handlingskraftige og indføre nye love, som kommer lidt fra siden af, og hvor man ikke altid har gennemtænkt, hvad problemet egentlig er, og hvad er det, man gerne vil løse. Så det kan være et problem – du kender loven, som den ser ud nu, du kender debatten, og du ved, hvad det der bliver debatteret handler om, men så er det, det sker, at der kommer lovgivning, som hastes igennem, og som nogle gange rammer meget bredere, end hvor problemet reelt er.

Det jeg kunne ønske var, at man lavede nogle mere globale ensartede regler. F.eks. ser vi jo med aggressiv skatteopførsel, det er et globalt problem. Så hvis man kunne blive enige om, hvordan  det skal tackles globalt, så kan man komme det til livs lokalt. Så i stedet for, at Danmark går enegang og laver ét tiltag, og UK gør det samme, og Tyskland gør noget tredje, så ville det være smart, hvis man gik sammen og lavede noget fælles. Som konkret eksempel er jo EU’s tax avoidance-regler, som jo er på direktiv niveau, og som skal implementeres i tråd med de nationale lovgivninger, og der ville faste gældende regler være nemmere. For ellers bliver det et problem, at EU’s regler gælder forskelligt i f.eks. Polen og Tyskland end herhjemme. Effekten skulle jo gerne blive det samme.

Del artiklen