Af Caroline Rødgaard Bjelke / Foto: Caroline Rødgaard Bjelke

Q and A med Scott Maclean


Spot på de mennesker, der arbejder med skat fra maskinrummet hos landets største virksomheder.


SCOTT MACLEAN 

60 år, Chartered Accountant, Bachelor of Business – Accy (QIT)

2019: Head of Group Tax & Structure at FLSmidth

2012-2019: Tidligere Regional Tax Manager – Asia & Australia at FLSmidth


Hvor kommer din interesse for skat fra?

Min interesse for skat blev vakt under min uddannelse som statsautoriseret revisor i forskellige rådgivningsvirksomheder.

Siden har jeg været så heldig at få erfaring både som revisor, forretningsrådgiver og skattekonsulent. Hvert område har givet mig nogle færdigheder, som har bidraget til en dybere forståelse af de kompleksiteter og udfordringer, som internationale virksomheder faktisk står overfor. Det, kombineret med et internationalt skattelandskab, der er under konstant forandring, gør, at der aldrig er mangel på interessante emner og områder, hvor skatterådgivere kan skabe værdi.

 

Du blev ansat i FLSmidth i oktober – hvad vil dit primære fokus være de første måneder i stillingen?

På dette tidspunkt af året bliver de sædvanlige compliance-aktiviteter færdiggjort, så mit første fokus vil ligge på tax governance-processer i forbindelse med årsrapporten, som inkluderer vores globale skatterisikovurderinger. Jeg er så heldig, at vi har et veletableret hold af in house-skatterådgivere, som hjælper mig med at komme up to speed med de mange skatterelaterede projekter, vi har på vej.

 

Hvad er de vigtigste opgaver, når man er skattechef i en af Danmarks største virksomheder, med ikke mindre end 11.800 medarbejdere spredt over 50 forskellige lande?

De vigtigste opgaver for min rolle generelt set kan opdeles i to forskellige områder af lederskab: for det første – til de eksterne stakeholders. Gennem hensigtsmæssig governance skal vi beskytte og fremme FLSmidths stærke brand og omdømme, skabt gennem 135 års handel. For det andet – internt i vores forretning globalt. Det er vigtigt at vores medarbejdere forstår koncernens skattepolitik og vores processer, som understøtter denne.

 

Hvordan sikrer I, at I er compliant med alle de forskellige skattelovgivninger?

Du kan med rette også tilføje ’i alle de forskellige lande!’. Skatteafdelingens ansvar omfatter også de juridiske selskabsstrukturer, der bruges til at udføre koncernens forretningsdrift. Det hjælper med at sikre, at vi er compliant med alle lokale lovgivninger, når virksomheden etablerer sig i et nyt land. Vores interne compliance-processer er designet til at overvåge vores lokale compliance-status på tværs af flere skattediscipliner. Hvor vi har en betydelig lokal tilstedeværelse, vil vi med de nødvendige kvalifikationer håndtere lokale compliance-forhold internt, ellers bruger vi en outsourcet supportmodel hos et af de større rådgivningsfirmaer.

 

Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvordan I praktiserer ansvarlig skat?

Et vigtigt aspekt af FLSmidths forretning involverer udførelsen af store cement- og mineprojekter i fjerntliggende områder rundt om i verden. Vi tror på – og vores tax policy fastslår – at vi har et ansvar for at betale den rette mængde skat på det rette tidspunkt i alle lande, hvor vi driver virksomhed. Vi praktiserer dette gennem interne processer, som kræver en skattevurdering som en del af vores udbudsprocesser for alle væsentlige grænseoverskridende projekter. Disse vurderinger bliver så genbesøgt som en del af overgangen fra forslag til projekt-eksekveringsteamet.

 

Hvor ser du de største udfordringer ved at arbejde med skat i en virksomhed som FLSmidth – og hvordan overkommer du dem?

Udfordringerne er som for de fleste skattechefer i multinationale virksomheder; adressering af indvirkningen af den dynamiske økonomi, teknologi og virksomhedsmiljø, som vores virksomhed opererer i; fortolkning af udviklende og til tider afvigende skattelandskaber – både reguleret og ikke-reguleret – og forståelsen af samfundets forventninger til, hvordan multinationale selskaber bidrager til regeringsbudgetter.

 

Hvordan tænker du på innovation inden for skat?

Jeg ser den teknologibaserede innovation inden for skat som grundlaget for en række forskellige ting. Både for at vi kan imødegå de udfordringer, der er ved øgede forventninger og rapporteringskrav fra skattemyndighederne; for at vi kan understøtte levering af compliance-tjenester og for at muliggøre passende global styring af skattefunktionen. Vi har nogle eksisterende ressourcer som for alvor kan blive udnyttet ved anvendelsen af teknologi inden for skattefunktionen – AI inkluderet. Det giver mulighed for større fokus på værditilvækst af forretningspartnervirksomheder.

 

Du har tidligere arbejdet for FLSmidth i Australien og Asien. Hvordan er det anderledes, end hvad du gør nu?

Det er meget forskelligt i størrelse og ansvarsområde, men der er også mange ligheder i forhold til den brede dækning af skattediscipliner og vigtigheden af forretningssamarbejder og governance. Vores virksomheder i Australien har et meget stærkt fokus på mineindustriområdet – på samme måde i Asien – så det er de par ’briller’, jeg bringer med mig i min nye rolle. Omvendt har vores cementvirksomhed hovedkontor i Danmark, så jeg nyder meget at uddybe min viden om branchen. Jeg nyder også muligheden for at lede et større team af skattefagfolk.

Del artiklen