Af Ramus Lehmann Hylleberg / Foto: Rasmus Lehmann Hylleberg

Q and A med Christer Tønder Bell


Spot på de mennesker, der arbejder med skat fra maskinrummet hos landets største virksomheder.


CHRISTER TØNDER BELL


46 år, Vice President of Tax, LEGO Group

Tidligere Group Tax Manager FLSmidt og VP of Tax hos TDC

Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 1998 og HD (R) fra CBS


Q: Hvor kommer din interesse for skat fra?

Jeg landede ved et tilfælde i skatteverdenen efter endt jurastudie i en stilling som ”International Legal Tax advisor” ved FLS Industries (i dag FLSmidth), hvor jeg senere blev skattechef. Trods jobbet startede ved et tilfælde, er interessen vokset, og det, jeg særligt elsker ved vores fag, er, at det kombinerer jura, økonomi, politik og samfundsinteresser.

Q: Hvad er det mest interessante ved arbejdet i denne virksomhed?/hvad er den mest interessante opgave, du har beskæftiget dig med, mens du har siddet som koncernskattechef i LEGO Koncernen?

Jobbet som koncernskattechef i FLS Industries, i TDC og nu i LEGO Koncernen er på mange punkter ens, selvklart med forskellige fokusområder som M&A og etableringer af fabrikker. Det, der påvirker jobbet, er særligt samfundets interesser, og en af de mere interessante opgaver i dag er ”responsible tax”, og hvordan vi som virksomhed agerer ansvarligt. Jeg har den luksus at arbejde i en virksomhed, som sætter ansvarlighed ekstra højt, og det har også en betydning for skatteområdet. Ansvarlig skat er ikke kun, om du følger landets lovgivning, betaler den rigtige skat, eller hvor transparent du som virksomhed er, det er også, hvordan du opfører dig som virksomhed. Ansvarlig skat er en af de mere interessante arbejdsopgaver, jeg arbejder med i dag, og en af de ting, vi har besluttet at gøre, er at indgå i det udvidede samarbejde med Skattestyrelsen, det såkaldte tax governance.

Q: Hvordan arbejder I med innovation inden for skat?

Skat og innovation er ikke normalt ord, man kombinerer, men når man kommer fra en kreativ virksomhed som LEGO Koncernen, så kan man godt tænke innovation ind i vores lille nørdede verden. Der, hvor vi arbejder med innovation, er inden for løsninger, eksempelvis om man kan have en VAT-bot til at svare på momsspørgsmål eller have en IT-løsning til at lave CSR – alt der kan hjælpe os med at have mere effektive løsninger.

Q: Hvad er de vigtigste opgaver, når du leder en skatteafdeling hos en af Danmarks største virksomheder?

Kommunikation er altovervejende den vigtigste opgave. At kunne oversætte og kommunikere det skattetekniske til noget, som ledelsen og andre vigtige stakeholders kan forstå, og oversætte det forretningsmæssige til noget, som skatteteknikerne kan forstå. Om det så er myndigheder, rådgivere eller andre stakeholders.

Q: Hvordan samarbejder LEGO med skattemyndighederne i de forskellige lande, I opererer i? (enhanced relationship?)

I vores offentliggjorte skattepolitik anfører vi, at ”Working with Tax Authorities The LEGO Group has an open and transparent dialogue with the tax authorities in countries where it operates. It is fundamental to us that the relationship with the local communities in which we operate is based on trust, mutual respect and a cooperative spirit. We enter into bilateral Advance Pricing Agreements (APA), “tax governance” and “enhanced relationship” agreements when it is in line with this tax strategy and when it is applicable. The LEGO Group has signed several Advanced Pricing Agreements, which govern the price for the relevant inter-company transactions and allows an open dialogue with local tax authorities, which we sound on a regular basis.” Som angivet i vores skattepolitik vil vi have en åben og transparent dialog med myndighederne, og vi er såfremt det er muligt gerne med i enhanched relationsships. LEGO Koncernen har således siden 2013 været med i det udvidede samarbejde ”Tax governance” i Danmark.

Q: Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvordan I praktiserer ansvarlig skattepolitik?

Som nævnt tidligere er ansvarlig skattepolitik mange ting, hvor jeg synes, at ens gøren og laden er en stor del, altså hvordan du opfører dig som virksomhed. Her synes jeg, at ens åbenhed og transparens over for myndighederne er særdeles vigtig, og et konkret eksempel herpå er, at vi i år to gange over to dage har afholdt workshops med Skattestyrelsen, hvor vi har drøftet mulige risici, drøftet vores interne kontroller, forbedringer af kontroller – at have en sådan dialog på dette niveau og med vores åbenhed er ansvarlig skattepolitik.

Q: Giver dette ’enhanced relationsship’ jer altid den korrekte retssikkerhed?

Tax Governance er ikke juridisk bindende, men dialogen mellem myndighed og selskab, samarbejdet om at finde den korrekte behandling af forskellige skattemæssige forhold styrker retssikkerheden over for den pågældende virksomhed.

Q: Hvordan jonglerer man med alle de her forskellige skattelovgivninger, så man hele tiden er compliant?

Skattelovgivningen ændrer sig hele tiden, og der kommer hele tiden nye lovgivninger til, og det er ikke kun i Danmark, men i hele verden. Måden vi håndtere dette er, at jeg har et team, som sidder lokalt og tæt på vores store markeder. De har ansvaret for at monitorere al ny lovgivning inden for skatteområdet og hvis relevant for os indsætte i en lawtracker. Herefter vil nogle særlige skatteprocesfolk omsætte lovgivningen til en decideret ny proces med kontroller og overlevere til vores tax compliancefolk.

Q: Hvor ser du de største udfordringer i forhold til at arbejde med skat i en virksomhed som LEGO Koncernen?

De konstante foranderlige regler og den politiske interesse generelt set for skat medfører selvklart en udfordring, men nok den største er, at vi skal forsøge at agere korrekt ikke kun efter nutidens regler, men også hvad man om fem år synes, der burde være korrekt og ansvarligt i 2019 og dette måske særligt i en virksomhed som vores, der ønsker at være blandt de bedste, når det kommer til ansvarlighed.

Q: Kan LEGO Koncernen lære andre virksomheder noget inden for tax governance og compliance – og i så fald hvad?

Det er et svært spørgsmål at svare på uden at blive alt for selvhøjtidelig, hvorfor jeg faktisk har spurgt Skattestyrelsen om, hvad vi gør, som gør vores samarbejde bedre. Skattestyrelsen nævnte tre forhold: For det første forankringen i organisationen og derved den ledelsesmæssige opbakning dette indebærer og den involvering i hele organisationen, som det har medført. Dernæst organisering af projektet og opgaven med kick-off møde og workshop, løbende statusmøder, intern projektleder og løbende arbejdsworkshops. Sidst vores forberedelse – både op til selve møderne men også selve materialet og kvaliteten i dette. Det er selvfølgelig særligt de to interne ressourcer sammen med vores eksterne rådgivere, jeg kan takke for dette, men jeg tror også, det skyldes den tillidsbaserede relation, vi har med Skattestyrelsen og personerne i Skattestyrelsen.

Del artiklen