92% af kommunale sagsbehandlere fortæller, at Karnovs Noter øger deres forståelse af love og bekendtgørelser

Kilde: Brugerundersøgelse foretaget i april 2021 blandt sagsbehandlere i teknik og miljø-forvaltninger med adgang til Karnovs værktøj.

Karnov Kommune for ikke-jurister

Med mange års erfaring fra den juridiske branche kan Karnov nu også tilbyde et unikt værktøj til kommunerne. Med Karnov Kommune kan ikke-jurister nemt og effektivt fremsøge og fortolke juridisk information - særlig udvalgt til deres fagområde.


 

Trin-for-trin-guides til opgaveløsning

I samarbejde med sagsbehandlere fra de enkelte forvaltningsområder i kommunerne har Karnovs redaktionsgrupper udarbejdet guides til løsning af udvalgte opgaver, der ofte opleves i forvaltningerne.

Guides sikrer, at alle overvejelser er med i enhver sagsbehandling, og at love - herunder  forvaltningsloven - overholdes, så resultatet er en korrekt afgørelse - og generelt en ensartet kommunal sagsbehandling.

 

Kommenterede love og bekendtgørelser

Karnov Noter er specialist-fortolkninger. Noterne er de kommentarer, som Karnovs redaktionsgrupper laver til både love og udvalgte bekendtgørelser, mens redaktionsgrupperne samtidig også udvælger relevante domme og afgørelser for de enkelte fagområder.

Redaktionsgrupperne er sammensat af Danmarks førende specialister, som kender målgruppen som praktikere i kommunerne.

 

Relevant materiale samlet under ét

Sagsbehandleres afgørelser er ofte stykket sammen af meget forskelligartet dokumentation, hvor noget kan findes i lovgivningen, andet i bekendtgørelserne, noget i domme & afgørelser - men også fra flere andre kilder.

Karnov Kommune samler alt juridisk dokumentation, hvor bl.a. afgørelser fra Ankestyrelsen og FOB er indarbejdet - og det desuden er muligt at uploade kommunens egne dokumenter.

Det, der har fanget mig, er, at det er en totalløsning. Når man går ind på platformen, har man både lovgivningen med tilhørende noter, vejledninger og afgørelser osv. samlet ét sted

Kith Skovgaard, biolog, Herning Kommune


Skræddersyet til kommunens forvaltninger

Karnov Kommune er opdelt i ni fagmoduler. Sagsbehandlere fra de forskellige forvaltninger har dermed adgang til netop de love, domme & afgørelser, forarbejder, Karnovs Noter og andre juridiske dokumenter, der er relevante for deres arbejdsområde.Jeg synes selvfølgelig, at det er godt, at det hjælper os med at vinde noget tid og blive mere effektive. Men noget andet - og faktisk vigtigere - er, at sikkerheden i vores afgørelser bliver større. Det er min opfattelse, at det er sket. Jeg hører i hvert fald fra vores sagsbehandlere, at de kommer nemmere til afgørelserne nu

Ove Nørregaard, sektionsleder, Miljø & Teknik i Randers Kommune

Få en gratis prøveperiode på 10 dage

Udfyld formen nedenfor, og vi giver dig gratis adgang til Karnov Kommune i 10 dage inden for to hverdage. 

Har du spørgsmål til produktet eller den gratis prøveperiode, kan du kontakte Kundeservice på tlf. 33 74 07 00.

OBS! Produktet er skræddersyet til kommunale sagsbehandlere, og der gives derfor kun prøveperiode til ansatte fra kommunale arbejdspladser.