Din genvej til viden.

"Skal læseren bruge sin tid effektivt, må dommens problem forklares, gerne i et resumé. Ligegyldig information kan med fordel skæres bort". Ordene er professor Mads Bryde Andersens, hovedredaktør for UfR.

Og vi giver ham ret. Effektivitet opnår du ved at tage den hurtigste vej. Vores arbejde består derfor hver dag i at opdatere Ugeskrift for Retsvæsen, så det er din genvej til viden.

En redaktion baseret på viden:


Domsredaktører


Mads Bryde Andersen

Redaktionel koordinator, professor, dr.jur.

Annette Dellgren

Landsdommer

Karsten Bo Knudsen

Landsdommer

Claus Forum Petersen

Dommer

Jens Rosenløv

Landsdommer

Hanne Schmidt

Højesteretsdommer

Eva Staal

Landsdommer

Henrik Waaben

Højesteretsdommer


Redaktion for den litterære afdeling


Eigil Lego Andersen

Advokat, adj. professor, dr.jur.

Jens Peter Christensen

Højesteretsdommer, professor, dr.jur.

Mads Bryde Andersen

Hovedredaktør, professor, dr.jur.

Legal Lab. Fremtiden lige nu.

Hvordan ser arbejdsbetingelserne ud for advokater og jurister i 2025? Hvordan kommer teknologi f.eks. til at påvirke processer, værktøjer og opgaver? Det – og meget mere - ser vi nærmere på i Legal Lab, som er et frivilligt, fagligt forum for jurister. Vil du være med?

Læs mere om Legal Lab

Træf bedre beslutninger. Hurtigere.

Få nem adgang til komplet, kvalitetssikret og konstant opdateret information om dansk lovgivning. Alt er samlet ét sted og perspektiveret af fagspecialister.

Karnov Group