Gorm Møller er en af Karnovs mest erfarne noteforfattere. Han har været med i over 40 år og fulgt den udvikling, der har sikret, at Karnovs Noter fortsat er et uundværligt redskab for brugere af de danske love - nu også med kommenterede bekendtgørelser. Især sidstnævnte har fået skærpet fokus, hvor det er vigtigt at gøre noterne anvendelige også for ikke-jurister i de kommunale forvaltninger.

Som formidler er der altid en risiko for at glemme, at andre ikke ved det samme som en selv. Derfor er det vigtigt at være ydmyg over for stoffet, sætte sig i modtagerens sted og forklare teksten så præcist som muligt. Det har jeg efterhånden oparbejdet en vis øvelse i.

Det siger Gorm Møller, der har en mangeårig karriere i Miljøministeriet bag sig. Ud over at have over 40 års øvelse i at skrive Karnovs Noter, har han som jurist i ministeriet været med til at formulere dele af den lovgivning, han i dag kommenterer for Karnov. Derfor er det oplagt at spørge ham, hvorfor lovene ikke bare fra start bliver skrevet, så de er til at forstå og dermed ikke behøver lange forklaringer i noter. Gorm Møller serverer formalia og runder lunt af:

Det er svært at formulere en lovtekst. På den ene side skal den være generel og altomfattende og på den anden side præcis og dækkende. Det første kan åbne op for fortolkninger, det andet for ekstra ord og knudrede sætninger. Men begge dele giver jo arbejde for os lovkommentatorer.

Noter der er til at forstå

I sit daglige arbejde i Miljøministeriet har Gorm Møller kommunikeret meget med mennesker, der har en teknisk baggrund, og han har derfor for længst noteret sig, at andre end jurister fint kan forstå tekster, der ikke nødvendigvis er super simpelt skrevet. Alligevel har han generelt en stor respekt for enkelthed, og den er kun vokset efter, at målgruppen for Karnovs Noter er udvidet.

Nu er jeg også begyndt at kommentere bekendtgørelser, som kommunale medarbejdere anvender. Her tænker jeg endnu mere over ikke at komplicere sproget med juridiske fagudtryk, så noterne også giver god mening for ikke-jurister. Meget i min tilgang til at være noteforfatter er dog helt generelt – for eksempel en så banal ting som at være gavmild med punktummerne.

Den erfarne ekspertskribent forklarer, at opgaven som noteforfatter helt overordnet er at beskrive den ramme, der er for fortolkning i loven. Så snart der er afgivet en afgørelse eller faldet en dom, skal noteteksten opdateres med det nye fortolkningsgrundlag. Alt det er blevet en hel del lettere, end da Gorm Møller som nyuddannet jurist blev ansat i Miljøministeriet og drømte om at blive noteforfatter hos Karnov. Han mindes tiden før PC og internet:

Da jeg blev noteforfatter i 1980, foregik alt i hånden eller på en skrivemaskine, og ikke online som i dag, hvor noterne er tilgængelige, så snart de er skrevet og godkendt. Både dengang og nu er det for mig en anerkendelse og ære som ekspert at få lov til at udlægge lovteksten hos Karnov. Især fordi jeg fra mit eget virke ved, hvor meget noterne bliver brugt i det virkelige liv.

Blå bog

Gorm Møller

Cand.jur. fra Århus Universitet 1975 og herefter ansat i Miljøministeriet indtil 2015. Fuldmægtig i ministeriets departement samt i Miljøstyrelsens energi- og juridiske kontor. Fra 1988 ankechef i Miljøankenævnet – det senere Miljøklagenævn.

Ridder af Dannebrog i 2000. Konstitueret som Miljøklagenævnets formand fra 2005 til nævnet i 2012 blev sammenlagt med Naturklagenævnet. Herefter ankechef og seniorkonsulent i Miljø- og Naturklagenævnet indtil 2015.

Siden begyndelsen af 1980'erne ekspert og noteforfatter hos Karnov på en række miljølove, heriblandt miljøbeskyttelsesloven, hvor han er lovredaktør. Nu også noteforfatter til spildevandsbekendtgørelsen på Karnov Teknik og Miljø.

Har sammen med en kollega forfattet en prisvindende lovkommentar om miljøbeskyttelsesloven, der er udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag i 1986 og 1998. I 2019 udkom en ny udgave af miljølovskommentaren med Gorm Møller som eneforfatter.