Anders Nørgaard Laursen er modtager af Karnovs Skattepris 2024

Den 6. juni 2024 modtog Anders Nørgaard Laursen Karnovs Skattepris ved et stort arrangement, der blev afholdt hos den norske ambassadørs residens.

Prisen blev overrakt af formanden for priskomiteen, Højesteretsdommer Lars Apostoli, efterfulgt af en tale af Skatteminister Jeppe Bruus.

Årets Specialeprismodtager, der blev offentliggjort og hyldet ved samme lejlighed, er Daniel Rath.

IMG_5154
IMG_5087
IMG_4909-2
IMG_4951

Tidligere modtagere af Skatteprisen og Specialeprisen


2023 - Poul Bostrup, retsformand hos Landsskatteretten, modtog Karnovs Skattepris. Årets Specialepris gik til Daniel Rath.

2022 - Bent Ramskov, partner og skatteretsadvokat, Dahl Advokatpartnerselskab, modtog Karnovs Skattepris. Årets Specialepris gik til Asta Naja Helms og Laura Fredslund.

2021 - Jane Bolander, Professor ved CBS og formand for Skatterådet modtog Karnovs Skattepris. Årets Specialepris gik til Christian Hjortshøj.

2020 - Skatteprisen blev aflyst pga. Covid-19. Årets Specialpris gik til Steffen Strande Olsen

2019 - Margethe Nørgaard, Borger- og retssikkerhedschef, modtog Karnovs Skattepris. Årets specialepris gik til Denise Malou Faber.

2018 - Clive Baxter, Head of Tax Policy and Governance, Mærsk Group, modtog Karnovs Skattepris. Årets Specialepris gik til Isabella Hinze Glenstrøm, 

2017 - Jacob Bundgaard, Managing director, honorary professor, Ph.D modtog Karnovs Skattepris. Årets Specialepris gik til Rasmus Mathias Blom

2016 - Tommy V. Christiansen, Advokat, modtog Karnovs Skatterpris. Årets Specialepris gik til Anne Varming og Steffen Bonde Jensen

2015 - Professor, dr.jur. Erik Werlauf

2014 - Partner John Bygholm

2013 - Advokat H.C. Vinten

2012 - Retspræsident Erik S.M. Hansen

2011 - Advokat Lida Hulgaard

2010 - Afdelingsleder, skatterevisor Leo Holm

2009 - Partner, dr.jur. Jens Wittendorff

2008 - Direktør, cand.jur. Hanne Søgaard Hansen

2007 - Told- og skattedirektør Ole Kjær

2006 - Advokat Hans Severin Hansen

2005 - Lektor Ole Aagesen

2004 - Konsulent, cand.jur. Steen Askholt

2003 - Professor, dr.jur. Jan Pedersen

2002 - Professor Aage Michelsen

2001 - Afdelingsleder Susanne Dahl

2000 - Professor Niels Winther-Sørensen

1999 - Professor Ole Bjørn

1998 - Skatterevisor Christen Amby


Priskomitéen bag Skatte- og Specialeprisen


Lars Apostoli

Højesteretsdommer


Jan Pedersen

Professor, dr.jur.


Steffen Sværke

Partner, Advokat


Claus Holberg

Advokat


Christer Tønder Bell

Vice President, Global Strategic Tax & Customs


Winnie Jensen

Direktør


Christian Bachmann

Advokat


Kim Tolstrup

Underdirektør


Jens Pedersen

Partner


I priskomitéen er vi bevidste om det ansvarsfulde job, det er at udvælge en prismodtager. Det er det, fordi det jo dybest set er fagfællernes pris. Det er det skattefaglige miljø selv, som indstiller, og det synes jeg er en vigtig del. Den årlige Skattepris bidrager herudover til det faglige fællesskab, og sammen hædrer vi dem, som inspirerer os og er med til at udvikle vores fælles fagområde.

Jan Pedersen, professor, dr. jur. i skatteret, ved Aarhus Universitet, æresdoktor, jur. dr. h.c. ved Lunds Universitet, og en del af Skattepriskomiteen.

Se videoer fra tidligere års prisuddelinger, som fandt sted på den schweiziske ambassade i 2021 og den franske ambassade i 2022