Skatteprisen 2024

Hvert år anmoder Karnov Group relevante foreninger, institutioner og personer inden for skatteret om indstillinger af kandidater til årets prisuddeling. 

Indstillingerne bedømmes på baggrund af en videnskabelig, praktisk eller organisatorisk indsats indenfor det skatteretslige område.

Ud fra de indstillede kandidater udvælger Karnovs Skattepriskomité en prismodtager.

 

Nu er nu lukket for indstillinger til Skatteprisen 2024

 

Specialeprisen 2024

Med en årlig specialepris inden for det skattefaglige område sætter vi fokus på unge talenter, som i fremtiden skal sætte deres præg på branchen. Specialerne kommer fra alle højere læreanstalter og har oftest fået den højeste karakter.

Der sættes i særlig grad vægt på faglighed, aktualitet & relevans, sværhedsgrad, samt behandlingsdybde og selvstændighed.

 

 

Der er nu lukket for indstillinger til Specialeprisen 2024. 

Poul Bostup er modtager af Karnovs Skattepris 2023

Den 8. juni 2023 modtog Poul Bostrup Karnovs Skattepris ved et stort arrangement, der blev afholdt på den svenske ambassade.

Prisen blev overrakt af formanden for priskomiteen, Højesteretsdommer Lars Apostoli.

Årets Specialeprismodtager, der blev offentliggjort og hyldet ved samme lejlighed, er den 25-årige Mie Aaen Bonderup.

 

Image-1200x800_vinder af Karnovs Skattepris 2023
Image-1200x800_vinder af Karnovs Specialepris 2023
Image-1200x800_Skattepris og specialepris 2023 statuetter
Image-1200x800_de 2 vindere af Karnovs Skattepris og Specialepris 2023

Tidligere modtagere af Skatteprisen og Specialeprisen


2022 - Bent Ramskov, partner og skatteretsadvokat, Dahl Advokatpartnerselskab, modtog Karnovs Skattepris. Årets Specialepris gik til Asta Naja Helms og Laura Fredslund.

2021 - Jane Bolander, Professor ved CBS og formand for Skatterådet modtog Karnovs Skattepris. Årets Specialepris gik til Christian Hjortshøj.

2020 - Skatteprisen blev aflyst pga. Covid-19. Årets Specialpris gik til Steffen Strande Olsen

2019 - Margethe Nørgaard, Borger- og retssikkerhedschef, modtog Karnovs Skattepris. Årets specialepris gik til Denise Malou Faber.

2018 - Clive Baxter, Head of Tax Policy and Governance, Mærsk Group, modtog Karnovs Skattepris. Årets Specialepris gik til Isabella Hinze Glenstrøm, 

2017 - Jacob Bundgaard, Managing director, honorary professor, Ph.D modtog Karnovs Skattepris. Årets Specialepris gik til Rasmus Mathias Blom

2016 - Tommy V. Christiansen, Advokat, modtog Karnovs Skatterpris. Årets Specialepris gik til Anne Varming og Steffen Bonde Jensen

2015 - Professor, dr.jur. Erik Werlauf

2014 - Partner John Bygholm

2013 - Advokat H.C. Vinten

2012 - Retspræsident Erik S.M. Hansen

2011 - Advokat Lida Hulgaard

2010 - Afdelingsleder, skatterevisor Leo Holm

2009 - Partner, dr.jur. Jens Wittendorff

2008 - Direktør, cand.jur. Hanne Søgaard Hansen

2007 - Told- og skattedirektør Ole Kjær

2006 - Advokat Hans Severin Hansen

2005 - Lektor Ole Aagesen

2004 - Konsulent, cand.jur. Steen Askholt

2003 - Professor, dr.jur. Jan Pedersen

2002 - Professor Aage Michelsen

2001 - Afdelingsleder Susanne Dahl

2000 - Professor Niels Winther-Sørensen

1999 - Professor Ole Bjørn

1998 - Skatterevisor Christen Amby


Priskomitéen bag Skatte- og Specialeprisen


Lars Apostoli

Højesteretsdommer


Jan Pedersen

Professor, dr.jur.


Steffen Sværke

Partner, Advokat


Claus Holberg

Advokat


Christer Tønder Bell

Vice President, Global Strategic Tax & Customs


Winnie Jensen

Direktør


Flemming N. Mortensen

Statsautoriseret revisor


Christian Bachmann

Advokat


Kim Tolstrup

Underdirektør


I priskomitéen er vi bevidste om det ansvarsfulde job, det er at udvælge en prismodtager. Det er det, fordi det jo dybest set er fagfællernes pris. Det er det skattefaglige miljø selv, som indstiller, og det synes jeg er en vigtig del. Den årlige Skattepris bidrager herudover til det faglige fællesskab, og sammen hædrer vi dem, som inspirerer os og er med til at udvikle vores fælles fagområde.

Jan Pedersen, professor, dr. jur. i skatteret, ved Aarhus Universitet, æresdoktor, jur. dr. h.c. ved Lunds Universitet, og en del af Skattepriskomiteen.

Se videoer fra tidligere års prisuddelinger, som fandt sted på den schweiziske ambassade i 2021 og den franske ambassade i 2022