Derfor bruger private virksomheder Karnov

Med ajourført og kommenteret indhold sparer ansatte i private virksomheder hver dag værdifuld tid og bliver styrket i det juridiske virke.


3.000 privatansatte bruger Karnov 

Mange privatansatte vælger Karnov som leverandør af juridisk information. Med adgang til relevant lovindhold navigerer de dagligt efter gældende lovgivning.

81% sparer meget tid

Langt størstedelen sparer minimum 50% af deres tid på opgaver med Karnov. 81% føler altså, at de kan nå dobbelt så meget – hver dag.

64% anbefaler Karnovs noter

Størstedelen af Karnovs privatansatte kunder nævner Karnovs noter som overvejende grund til at anbefale Karnov. Karnovs noter og konstant ajourført indhold gør lovgivning lettere at anvende i praksis.

Det er let at finde en lov, og tilhørende forarbejder/vejledninger m.m. er meget lettilgængelige. Den historiske version er også meget brugbar

Bruger fra finansiel virksomhed