Med Vandforsyning får du:


Prisdata

Prisdata er beregnet på grundlag af gældende vejledende materialepriser, lønninger og materiel og opdateres en gang årligt i juni.

Effektivt søgeværktøj

Systemet er et yderst effektivt værkstøj, der via enkle søgefunktioner som f.eks. fritekstsøgning, detaljeret indholdsfortegnelse og alfabetisk lovregister guider dig enkelt gennem indholdet.

Lovoversigt

Værket indeholder endvidere en oversigt over de love mv., der regulerer vandforsyningen i Danmark.

Din adgang

De næste 10 dage har du bl.a. adgang til:

  • Konsolideret lovgivning
  • Noter og forarbejder 
  • Principielle afgørelser 
  • Alle juridiske tidsskrifter  

Spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefon 33 74 07 00 i hverdage kl. 8.30-16.30