Hvordan håndterer I oplæring i din kommune?

Læs om, hvordan Holstebro Kommune sikrede mere ensartethed og kvalitet ved at tilføje onlinekurser som supplement til sidemandsoplæring.

Læs mere