Bag om Karnovs Noter


295 fageksperter arbejder på højtryk

Sammen med en hovedredaktør på hvert fagområde - og Karnovs redaktion - sikrer fageksperterne, at noterne er ajourført.

Målet er altid at være et skridt foran og opdateret, inden ny lovgivning træder i kraft. 

 

70% anbefaler Karnovs noter 

70% af brugere, der vil anbefale Karnov Online, fremhæver noterne som deres primære årsag til, at de vil anbefale løsningen til andre.

Det konsoliderede indhold er generelt noget, som advokaterne har stor tillid til. Med Karnovs noter er lovgivning lettere at anvende i praksis.

Altid ajourført

Noterne finder du på Karnov Online, hvor love og administrative forskrifter gennemsnitligt opdateres 29 gange dagligt.