NIKO lovforside

Karnovs noter

Med Karnovs noter får du fortolkning af loven og overblik over alt juridisk materiale, der er relevant for netop dit område.

Karnovs noter - som er udarbejdet af vores 295 specialister - hjælper dig på både lov- og paragrafniveau.

Domssamlingen UfR med lang historik

Med afgørelser, der strækker sig mere end 150 år tilbage, får du det fulde overblik over - og indsigt i - tidligere domme, der kan være afgørende for nutidens beslutninger. Dommene er nøje udvalgt af dommere fra Landsretten og Højesteret.

Forarbejder

Forarbejder giver dig de væsentligste kildedokumenter til forståelse af lovgivningen og dens baggrund. Du får bl.a. alle ændringslove til gældende dansk lov, oprindelige hovedlove og tilhørende lovforslag med bemærkninger samt udvalgsbetænkninger ved nyere ændringslove.

Hver en lovbemærkning i de fremsatte lovforslag er linket op til relevante paragraffer i hovedloven. Få dermed nemt overblik over sammenhænge i det juridiske indhold.

Historiske og fremtidige versioner af love

Rejs i tiden og undersøg, hvad der er gældende ret på et givet tidspunkt. Med TimeTravel-funktionen kan du sammenholde historisk og nutidig lov - og få overblik over ændringer.

Dine fordele

Effektivitet - Vished - Relevans - Kvalitet


Spar tid

Alt er samlet ét sted og sat i relation til alt andet indhold, så du kan effektivisere dit arbejde.

Få hurtigt svar

Søg effektivt på søgeterm, ord, paragraf e.l., og find netop dét, du skal bruge.

Forstå loven

Med 295 specialisters noter og fortolkninger i ryggen har du grundlag for at træffe bedre beslutninger.

Få vished

Du finder altid tidligere, nuværende og fremtidigt gældende lovindhold.

Gør det personligt

Med egne notater, materialesamling, mappestruktur og mulighed for overstregninger skaber du dit eget Karnov Online.

Vores kunder siger...

Karnov Online er et fantastisk værktøj. Med den hast, hvormed lovgivningen ændrer sig, er det af helt afgørende betydning for mit virke som advokat, at jeg hurtigt og nemt kan finde de relevante retsregler med tilhørende motiver og den retspraksis, som er af betydning for sagen. I forhold til tiden før Karnov Online sparer jeg flere hundrede procent i tid. Tak for det.

Advokat fra mellemstort advokathus

Karnov er let tilgængeligt, giver et lynhurtigt overblik med bl.a. søgefunktionen, og jeg tror ikke, at der går én dag, hvor jeg ikke bruger Karnov.

Advokat fra større advokathus

* Priserne gælder for licensperiode startende fra den 01.02.2024