96%


Så mange af vores jurist- og advokatbrugere sparer væsentlig tid med Karnov Online


50%


Så meget tid sparer vores jurist- og advokatbrugere i gennemsnit med Karnov Online.


Undersøgelse foretaget af Loyalty Group i 2016 (760 respondenter).