Med TFA (Tidsskrift for Familie- og Arveret) får du:


Højesteretsafgørelser

Få relevante højesteretsafgørelser på området.

Udvalgte domme og kendelser

Udvalgte domme og kendelser fra landsretterne-

Administrative afgørelser

Administrative afgørelser fra Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen) m.fl.

Nyhedsoversigt

Nyhedsoversigt med en kort orientering om lovforslag, nye love, bekendtgørelser, cirkulærer, ny litteratur mv.

Faglige artikler

Faglige artikler inden for emneområdet.

Din adgang

De næste 10 dage har du bl.a. adgang til:

  • Konsolideret lovgivning
  • Noter og forarbejder 
  • Principielle afgørelser 
  • Alle juridiske tidsskrifter  

Spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefon 33 74 07 00 i hverdage kl. 8.30-16.30