Events

Som en integreret del af det danske retssamfund møder du Karnov Group mange forskellige steder.

Du finder os til messer og konferencer arrangeret af vores samarbejdspartnere, brancheorganisationer og andre relevante aktører. Selv arrangerer vi også kurser, møder og andre aktiviteter, som knytter vores brugere og branchen tættere til os.