Førende indsigt og overblik 


Alle domme og væsentligste afgørelser fra Højesteret fra de seneste 50 år

Principielle domme og afgørelser fra landsretterne og Sø- og Handelsretten

Dybdegående juridiske artikler offentliggjort i UfR siden 1868

Fritekstsøgning, emneopdeling, stikordsregister, lovregister mv.

Sidemarkering, som svarer til den trykte version – både på skærm og print