Med TfL (Tidsskrift for Landbrugsret) får du:


Domme og afgørelser

Afgørelser fra NaturErhvervsstyrelsen og Fødevareministeriets Klagecenter samt aktuelle domme fra Højesteret og landsretterne.

Søgning i lov-, real- og emneregister

Søg i både lovregister og real/emneregister, hvor du finder information ordnet efter år og sidetal som i den trykte udgave – helt tilbage til 1998.

Nyheder og artikler

Aktuelle nyheder og artikler for advokater, konsulenter og andre, der er særligt interesserede i – og arbejder med landbrugets retsforhold.

Din adgang

De næste 10 dage har du bl.a. adgang til:

  • Konsolideret lovgivning
  • Noter og forarbejder 
  • Principielle afgørelser 
  • Alle juridiske tidsskrifter  

Spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefon 33 74 07 00 i hverdage kl. 8.30-16.30