Med TfK (Tidsskrift for Kriminalret) får du:


Litterær afdeling

Offentliggørelse af faglige artikler omhandlende emner inden for det strafferetlige område.

Udbygning af UfR’s dækning

TfK udbygger UfR’s dækning af det strafferetlige område og danner baggrund for Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager.

Overskrifter og resuméer

Alle afgørelser er, som i UfR, forsynet med en overskrift og et resumé, der kort belyser sagens væsentligste aspekter og præmisserne for afgørelsen.

Højesteretsafgørelser

Alle højesteretsafgørelser på det strafferetlige område.

Relevante afgørelser

Alle relevante afgørelser fra landsretterne og Den Særlige Klageret

Nyhedsoversigt

Nyhedsoversigter med orientering om lovforslag, betænkninger, nye regler, ny litteratur m.v. inden for det strafferetlige område.

Din adgang

De næste 10 dage har du bl.a. adgang til:

  • Konsolideret lovgivning
  • Noter og forarbejder 
  • Principielle afgørelser 
  • Alle juridiske tidsskrifter  

Spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefon 33 74 07 00 i hverdage kl. 8.30-16.30