Adgang til juridiske dokumenter inden for 16 overordnede emner:


 • Aftaler
 • Ansatte
 • Basisviden
 • Finansierings­muligheder
 • Forsikringer
 • Hæftelse for gæld
 • Konkurs/­rekonstruktion
 • Lokaler til virksomheden
 • Markedsføring
 • Miljø
 • Virksomheds­overdragelse
 • Pengene skal hjem
 • Produktbeskyttelse
 • Testamenter
 • Virksomhedsformer
 • Ægtepagter

Opbygning & indhold

Alle emner er opbygget på samme måde med nedenstående dokumenttyper:Lynguides

Guiderne giver i et letforståeligt sprog et hurtigt overblik over erhvervsretlige emner og problemstillinger.


Tjeklister

Tjeklisterne viser i punktform alle de forhold, der skal overvejes, når man arbejder med erhvervsretlige problemstillinger. Med tjeklisterne har du sikkerhed for, at alle relevante informationer medtages.


Formularer

Formularerne er en række eksempler på aftaler, kontrakter og andre juridiske dokumenter, der nemt kan tages i brug. De kan downloades til tekstbehandling og viderebearbejdning.


Kildehenvisninger

Inden for emnerne finder du kildehenvisninger til lovgivning, bøger, artikler, domme og afgørelser.