Med FED (Forsikrings- & Erstatningsretlig Domssamling) får du:


Resumé giver overblik

Dommene og afgørelserne er forsynet med resumé, så du hurtigt kan få overblik over indholdet.

Fokuseret informationssøgning med registre

FED Online indeholder både stikordsregister, lovregister og emne/realregister, der giver forskellige indgange til fokuserede søgninger.

Redigeret indhold

Indholdet i FED redigeres løbende af advokater og advokatfuldmægtige.

Din adgang

De næste 10 dage har du bl.a. adgang til:

  • Konsolideret lovgivning
  • Noter og forarbejder 
  • Principielle afgørelser 
  • Alle juridiske tidsskrifter  

Spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefon 33 74 07 00 i hverdage kl. 8.30-16.30