Indstil til Skatteprisen 2024

Indstillinger bedømmes på baggrund af en videnskabelig, praktisk eller organisatorisk indsats indenfor det skatteretslige område. Alle kan indstille, og vi takker for dit bidrag.