Indstil til Skatteprisen 2022

Indstillinger bedømmes på baggrund af en videnskabelig, praktisk eller organisatorisk indsats indenfor det skatteretslige område. Alle kan indstille, og vi takker dit bidrag.