Kvaliteten i Karnovs Noter ligger i noteforfatterens brede indsigt og viden om et juridisk område. Derfor bliver Karnovs eksperter håndplukket til opgaven og får et unikt talerør til deres fagkolleger.

Lana Gvozdar er en af Karnovs dygtige noteforfattere på både love og bekendtgørelser. Hun har været tilknyttet Karnov siden 2018, og senest er hun også blevet fagekspert på Karnov Kommune:

Vores erfaring er, at sagsbehandlere i kommunerne arbejder hårdt for at træffe de rigtige afgørelser. Men beskæftigelsesområdet er så komplekst, at det kan være svært at bevare overblikket. I Ankestyrelsen kan vi se på klagerne, hvor fejlene sker, og vi kan også høre det, når sagsbehandlerne ringer ind for at få råd.

Det fortæller specialkonsulent i Ankestyrelsen Lana Gvozdar og uddyber:

Ofte er der et samspil af regler at være opmærksom på. Samtidig kommer sagsbehandlerne med forskellige baggrunde, og de er ikke jurister. Som mennesker er vi bedst til at bruge det, vi forstår, og derfor gør jeg meget ud af at kommentere bekendtgørelser, så noterne bliver en pixiudgave af yderligere forklaring, formål og bagvedliggende regler, der samtidig gør det lettere at vide, hvad det er korrekt at gøre.

En pædagogisk tilgang hjælper

Den pædagogiske tilgang og henvisning til pixibøger er muligvis underbevidst, men den er ikke tilfældig, for da Lana Gvozdar som 18-årig kom til Danmark fra det daværende Jugoslavien, tog hun først en pædagoguddannelse. Hun var souschef i en børnehave, indtil hun selv fik tvillinger og havde brug for en ny retning. Det blev juraen; og få år efter ansættelsen i Ankestyrelsen avancerede hun til specialkonsulent og blev noteforfatter hos Karnov.

I dag er juraen mit sprog, og når man er omringet af mennesker, der taler samme sprog, er det nemt at miste fornemmelsen for, hvad andre forstår. Men jeg er meget opmærksom på at formidle i et sprog, det er let at forstå, uden at det mister betydning eller bliver fattigt. Min måde at skrive på er inspireret af Karnovs Noter til love, som jeg har brugt og bruger meget, fordi det er et uundværligt værktøj, hvor brugerne altid kan stole på, at alt er samlet og beskrevet.

Lana Gvozdar fremhæver også fordelen ved, at der hos Karnov er et team af eksperter samlet omkring et fagområde, så det kan gå hurtigt, når der kommer ændringer af love og bekendtgørelser, og noterne skal ajourføres. På beskæftigelsesområdet får Ankestyrelsen et lille forspring, da en af opgaverne er at kommentere på kommende lovgivning og dermed har specialkonsulenten en baggrundsviden. Dette er med til at gøre hendes forskellige arbejdsopgaver meningsfulde.

Ud over at være noteforfatter til bekendtgørelser bidrager Lana Gvozdar til blandt andet sagsguides og ekspertrådgivning i den udvidede værktøjskasse, som Karnov Kommune er. Også hos Ankestyrelsen har hun flere formidlingsopgaver som for eksempel webinarer; så hendes pædagogiske baggrund kommer mange til gavn. Og det er der også brug for.

 

Kompleks lovgivning kræver forklaring

Ankestyrelsen fastsætter praksis for at styrke retssikkerheden for borgerne. Vi bruger egnede sager til at fastslå praksis; så det er et vigtigt bidrag til retstilstanden, for loven kan ikke stå alene. Selv om der for eksempel i loven er fastslået betingelser for at få bevilget en ydelse, kan der være behov for yderligere udfyldning.

Sådan forklarer Lana Gvozdar kompleksiteten i lovgivningen og tilføjer:

Karnovs Noter skaber bedre forståelse for juraen og baggrunden for udformningen. Det er også en stor fordel let at kunne henvise til Ankestyrelsens principmeddelelser, da de i praksis er uundværlige bidrag for sagsbehandlingen. Og dén viden har sagsbehandlere i kommunerne brug for.

Muligvis farvet af sit fagområde mener Lana Gvozdar, at der næppe er et mere komplekst felt at navigere i end på beskæftigelsesområdet, hvor undtagelser og overlap står i kø. Derfor mener hun også, hun er landet på den helt rette hylde som noteforfatter og ekspert for Karnov Kommune på processor og sagsgange. Meget tyder på, at den placering også er en fordel for brugerne.