Lasse Baaner skriver og vedligeholder flere af Karnovs Noter inden for natur- og miljølovgivning og er desuden lektor på miljøretlige kurser på SCIENCE, der er det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Undervisningssituationen sætter mig årligt i kontakt med 2-300 brugere af Karnovs Noter. Det giver mig en stor fordel at være så tæt på den typiske bruger, som jeg er som underviser. Dialogen med de studerende styrker mit arbejde som noteforfatter, fordi jeg hurtigt opdager, hvis noget mangler eller er uklart beskrevet.

Selv har Lasse Baaner en uddannelse som skov- og landskabsingeniør, før han blev jurist. Derfor har han en ret solid forståelse for sine naturvidenskabelige studerende, der ender med at blive alt fra geologer og landskabsarkitekter til forstkandidater og biologer.

Mange bliver sagsbehandlere i den offentlige forvaltning. Andre ender i en rådgivningsvirksomhed, hvor de også skal vide, hvad man må og ikke må, og hvordan juraen fungerer. Uanset hvilket job de får, er det vigtigt, de lærer basal juridisk metode. Jeg ved fra mit eget tidligere virke, hvor vigtigt det er at kende reguleringen af et område for at blive en del af de vigtige beslutninger.

Den lange rejse ind i Karnovs Noter

Når Lasse Baaner første gang skal introducere Karnov Noter for studerende, viser han de gode, gamle, gule bogbind. Han konstaterer dog med lige dele beklagelse og humor, at dem, der kender den fysiske kommenterede lovsamling, er en uddøende race, fordi Karnov Online for længst har taget over. Og heldigvis for dét, mener Lasse Baaner.

Fordi Karnovs Noter i dag er en platformsløsning, kan du hoppe rundt og få adgang til alt. Det er så utrolig meget lettere end i gamle dage, hvor det ofte krævede mere end én bog at få et tilstrækkeligt overblik. Nu kræver det ofte blot et par klik med musen at finde rundt i de elementer, der er nødvendige for at forstå lovgivningen.

Det samlede opslagsværk er som et bibliotek, som du allerede efter at have arbejdet med det i 10 minutter kan forstå og få værdi af. Men du kan også udnytte det fulde potentiale, og så har du en ret lang gåtur foran dig. Forstår du at udnytte platformen til fulde, kan du blive knivskarp på de mange detaljer og retlige problemstillinger, der kan være afgørende for en sags udfald.

På Karnov Online er du hurtigt inde i fortolkning af paragraffer og bestemmelser. Du har direkte adgang til afgørelser fra klagenævn og domstole. Og du er straks videre til forarbejderne, der viser, hvad politikerne har ment, og som derfor betyder meget for, hvordan lovgivningen skal anvendes. Er der tvivl om forståelsen af en lovs formulering, er dét godt at kunne.

Det er en styrke ved Karnov Online at så meget er samlet ét sted. Det kræver dog undervisning i juridisk metode først, for noterne bidrager ikke til forenkling af overblikket i sig selv. Nærmere tværtimod. Men de bidrager til at forstå de enkelte retsregler bedre.

Når Lasse Baaner underviser, starter det dog med fødderne på jorden. Ofte er hans forelæsninger de studerendes allerførste møde med jura – og med Karnovs Noter. Og selv når han har afrundet forløbet, er de studerende kun lige begyndt på den lange rejse ind i Karnovs Noter.

 

Når studerende forbedrer noterne

Om årsagen til at kommentering af bekendtgørelser fylder mere og mere, forklarer Lasse Baaner, at meget regulering – især på natur og miljøområdet – i dag er mere teknisk end politisk, fordi beslutningerne bliver truffet i EU. De kommer ikke igennem Folketinget, og implementering i dansk lovgivning er ofte mest en formssag. Derfor fylder materiel regulering i bekendtgørelser mere i dag end for 50 år siden, og de er derfor vigtige at kommentere også.

Uanset om de naturvidenskabeligt studerende skal arbejde med forvaltning eller rådgivning, er det en stor fordel, at de ser Karnovs Noter som et værktøj. Især i den kommunale verden, hvor nyansatte ofte kun får juridisk indsigt via sidemandsoplæring, kan Karnovs platform gøre en forskel. Her stiller det dem stærkt at have lært at bruge noterne, så de ved, der er mange kilder til at forstå lovgivningen.

Lasse Baaner påpeger, at selv om noterne måske i sit udgangspunkt er et advokatværktøj, kan andre faggrupper få meget glæde af at kende til dem – og ikke mindst lære at anvende dem. Hans erfaring fra undervisningen er, at de studerende rimelig hurtigt ser værdien i Karnovs Noter.

Når jeg serverer et problem for de studerende, og de løser det ved at anvende Karnovs Noter, kan de godt se det smarte. Men både Karnov og jeg selv får også noget ud af, at de studerende bruger Karnovs Noter, for de studerende skal nok påpege mangler og uklarheder med det samme. Nogle gange siger de: ”Jeg forstår det ikke! Det er ikke til at finde noget om det her!” Så siger jeg til dem, at de lige har sendt en venlig hilsen til noteforfatteren.