Mathias er i dag både hovedredaktør og noteforfatter hos Karnov og kommenterer bl.a. inden for forsyningsområdet. I sin rolle som hovedredaktør er han ansvarlig for at udpege de dygtigste eksperter til at skrive Karnovs Noter inden for teknik- og miljøområdet. Samtidig arbejder han som advokat og er derigennem selv flittig bruger af noteapparatet. 

Den danske juriststand er flasket op med Karnov, og alle anvender noter, så det er heldigvis let at finde og få de dygtigste på et felt til at sige ja tak til at være noteforfatter. Hver af dem har beskæftiget sig med deres juridiske område i lang tid, og som ekspert hos Karnov er deres fornemmeste opgave at stille deres viden til rådighed på en klar og præcis måde, så brugerne kan få adgang til samme indsigt – relevant, enkelt og hurtigt.

Det fortæller advokat Mathias Rose Svendsen om sit ansvar for, at noterne på teknik- og miljø-området holder en høj standard både fagligt og formidlingsmæssigt. Da han også selv er bruger, ved han, hvor stor en hjælp gode noter er.

For nyligt sad jeg med jordforureningsloven, fordi jeg på en klients vegne havde brug for at kende de præcise regler og risici i forhold til krav om påbud ved erhvervelse af et forurenet areal. Som for de fleste jurister er Karnovs Noter også for mig et uundværligt værktøj, og i det pågældende tilfælde glædede jeg mig på flere planer. Dels fordi jeg nemt fik svar på mine faglige spørgsmål, og dels fordi jeg tydeligvis havde valgt den rigtige ekspert på området.

Brugernes behov bestemmer farten

Mathias Rose Svendsen blev uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 2015 og blev allerede her tilknyttet Karnov som ekspert inden for erhvervsrettede områder som blandt andet miljø, teknik, energi, byer og infrastruktur. I dag er han hovedredaktør og fortæller om synergien:

Som advokat er mit professionelle virke koncentreret om vedvarende energi, men jeg har altid haft akademisk interesse. Jeg tror, at mange af os, der skriver for Karnov, får levet den indre nørd ud, for det er sjovt at fordybe sig i en lovtekst og skulle gøre den forståelig for andre. Det kræver formidlingsmæssige kompetencer og ofte mange flere ord end selve loven.

Eksperter til Karnovs Noter finder Mathias Rose Svendsen ofte i ministerierne, da få kender loven så godt som den jurist, der har affattet den. Andre gange er eksperterne erfarne profiler, der igennem mange år har specialiseret sig på et felt. Fremover bliver der ikke mindre behov for at rekruttere de bedste hoveder, for brugernes behov stiger.

Siden Karnov er gået fra fysisk til online, er brugerne blevet forvent med hurtig opdatering. Det er jeg også selv som bruger, så hos Karnov er vi hurtige til at ajourføre hele tiden. Desuden kommer der nye love og områder til, og endelig er vi også begyndt at imødekomme brugeres ønske om kommentering af bekendtgørelser. Især sagsbehandlere administrerer i praksis mest efter bekendtgørelser, så der er blevet taget godt imod noter til dem også, og det er et vigtigt fokusområde for os.

Netop kommenterede bekendtgørelser angav 74 % af kommunale sagsbehandlere i en brugerundersøgelse fra 2021 som ønskværdigt indhold på Karnov Online, der ville få dem til at anvende platformen endnu mere. I samme undersøgelse angav 92 % af sagsbehandlerne desuden, at de forstår love og bekendtgørelser bedre pga. Karnovs Noter.