Inline support DK

Resultatliste

Posted by Jacob Rungholm on 07-12-2020 12:38:55

Sortér i søgeresultatet

Du kan anvende tre til måder at sortere i dit søgeresultat:

Forekomster: Dette er standardindstillingen, der sorterer på baggrund af det/de indtastede søgeord og sætter relevansen derefter uanset dokumenttype og dato.


Nyeste først: Resultatlisten opstilles alene ud fra datoangivelsen i dokumentet, dvs. dokumenttype og relevans er ikke et parameter for denne sortering.


Retskilder: Under denne sortering opstilles resultatlisten ud fra retskildetype. Relevans og tid er således ikke et parameter for denne sortering.


Afgræns dit søgeresultat

Til venstre for søgeresultatlisten kan du se de kategorier, der er relevante for det specifikke søgeresultat. Disse kan med fordel bruges til at indsnævre dit søgeresultat på f.eks. retskilde- eller forfatterniveau.

Vær opmærksom på, at søgeresultatet som udgangspunkt kun viser gældende versioner af love. Leder du f.eks. efter en historisk lov, skal di vælge filteret "Alle versioner".

Du kan også kombinere flere filtre på ét søgeresultat og afgrænse søgeresultatet på eksempelvis både dokumenttype og emne. Det kunne f.eks. være højesteretsdomme inden for emnekategorien ”Erstatning og forsikring”.

Topics: Resultatliste & Ekstern søgning, tab_1