Tidspunkt:

07. juni i Hvidovre
08. juni Vejle

Sted:

Hvidovre: Hotel Scandic Hvidovre

Vejle: Hotel Munkebjerg

Pris for deltagelse:

3.495,00 kr. ekskl. moms.

Målgruppe:

Skatterådgivere, revisorer og medarbejdere der arbejder med skatte - og momsregler.

Kursusbevis

Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer i fagområdet ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder”, kompetenceområdet ”direkte og indirekte skatter”. 

 

Indhold:

EU - salg uden moms:

 • Over 80 pct. af virksomheder fejlindberetter EU salg uden moms
 • Skattestyrelsen forventer at kontrollere alle virksomheder med EU salg uden moms
 • Store momsmæssige konsekvenser
 • Kontrol med bagudrettet virkning

Status på Quick Fixes

 • Forenkling og harmonisering af reglerne om konsignationsaftaler (”lager i udlandet”)
 • Ændring i momsfritagelsesbestemmelser ved levering af varer inden for EU
 • Forenkling af kædetransaktioner for at øge retssikkerheden
 • Harmonisering og forenkling af reglerne for at bevise varetransport inden for EU med henblik på anvendelse af momsfritagelsen


Brexit

 • Brexit: konsekvenser for handel med UK (trekanthandel, kædehandel mv.)
 • Konsekvenser for leveringsbetingelser
 • Registreringer ved import/eksport
 • Momsrefusion i UK


Handel med varer over landegrænser

 • Regler for handel med vare på tværs af landegrænser i EU og uden for EU
 • Krav til dokumentation for salg af varer uden moms til udlandet - øget fokus fra SKAT         
 • Validering af momsnumre
 • Salg af varer til private - herunder afhentningssalg og de opdaterede fjernsalgsregler pr. 1. juli 2021
 • Særlige typer af handler, herunder trekanthandel, kædehandel, vare med installering og montering mv.
 • Hvornår er der registreringspligter i andre EU-lande?
 • Mange praktiske eksempler på handel med varer over landegrænser
 • "Eksportmomsordningen" - periodisk likviditetshjælp


Handel med ydelser over landegrænser

 • Regler for køb og salg af ydelser i EU og uden for EU
 • ’Use and enjoyment’-ydelser (udnyttelseskriteriet)
 • Særregler for visse ydelser; fast ejendom, personbefordring, restaurationskøb, leje at transportmidler, messer og udstillinger ol.
 • Bilagskrav, når den ansatte er i udlandet, herunder bilag ved repræsentation
 • Transportydelser
 • Praktiske eksempler på handel med ydelser over landegrænser

Tilbagesøgning af moms i udlandet

 • Hvornår kan der søges betalt moms tilbage fra udlandet? - Praktisk procedure og vigtige tidsfrister
 • Skattemæssige konsekvenser, når der ikke søges momsrefusion

 

Afstemninger af momsindberetninger - nye krav fra 2023 (herunder eksempel på afstemninger)

 • Nye regler for renter på skyldige moms og afgiftskrav

Instruktør:
Momsdirektør Søren Engers, Baker Tilly

Kursusdage

07. juni i Hvidovre fra 09:00 til 16:00
08. juni i Vejle fra 09:00 til 16:00

 

Betingelser

Kurset afholdes af Økonomi og Personale Academy som vil sende bekræftelse og faktura. Ved tilmelding tilader du, at Økonomi & Personale må sende dig informationer omkring kursets afholdelse og sende dig efterfølgende materiale.