Guidens forløb - de 3 trin


1


Overblik og køreplan

Planlæg opgaven med tidsfrister, materialeindsamling og indledende afdækning af, om betingelserne for opgaven er opfyldt.

2


Indtastning og resultat

Processen fortsætter med indtastning af data og besvarelse af guidens spørgsmål. Undervejs får du hjælp til besvarelse af spørgsmålene i form af hjælpetekster og vejledninger, og du kan se koblingen til loven.

3


I mål med tjekliste

Dokumenter bliver dannet på baggrund af data og besvarelser. Lige til at sende til kunden, SKAT og Erhvervsstyrelsen. Derudover får du en tjekliste med frister og efterfølgende handlinger samt en logbog over dine svar.

Vi har oplevet Karnov SkatteGuiden som et professionelt og meget brugervenligt og intuitivt program, som kommer hele vejen rundt... Med Karnov SkatteGuiden kan vi nu - uden brug af andre værktøjer og ekstern bistand - give vores kunder en kvalitetssikret løsning på f.eks. skattefri virksomhedsomdannelse eller aktieombytning.

Torben Madsen, statsautoriseret revisor – TT Revision

SkatteGuiden har hjulpet mig med over 100 omstruktureringssager over de sidste to år. Den giver mig en ekstra tryghed i at undgå fejl og overse væsentlige forhold, som skal tages i betragtning. Dét, at love og regler er ajourført, sparer mig for en masse researcharbejde i modsætning til, hvis jeg selv skulle udarbejde og ajourføre dokumenterne.

Peter Jakob Schmidt, Partner Revision

Prøv det af på egen hånd

Karnov SkatteGuiden støtter dig i gennemførelsen af forskellige arbejdsopgaver inden for skatterådgivning – lige fra den indledende drøftelse med kunden til udarbejdelse af de endelige dokumenter og erklæringer.

I prøven får du adgang til 6 guides:

  • Aktieombytning
  • Fusion
  • Spaltning
  • Tilførsel af aktiver
  • Virksomhedsomdannelse
  • Salg af fast ejendom

Spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefon 33 74 07 00 i hverdage kl. 8.30-16.30

Se priser