Guidens forløb - de 3 trin


1


Overblik og køreplan

Planlæg opgaven med tidsfrister, materialeindsamling og indledende afdækning af, om betingelserne for opgaven er opfyldt.

2


Indtastning og resultat

Processen fortsætter med indtastning af data og besvarelse af guidens spørgsmål. Undervejs får du hjælp til besvarelse af spørgsmålene i form af hjælpetekster og vejledninger, og du kan se koblingen til loven.

3


I mål med tjekliste

Dokumenter bliver dannet på baggrund af data og besvarelser. Lige til at sende til kunden, SKAT og Erhvervsstyrelsen. Derudover får du en tjekliste med frister og efterfølgende handlinger samt en logbog over dine svar.

Vi har oplevet Karnov SkatteGuiden som et professionelt og meget brugervenligt og intuitivt program, som kommer hele vejen rundt... Med Karnov SkatteGuiden kan vi nu - uden brug af andre værktøjer og ekstern bistand - give vores kunder en kvalitetssikret løsning på f.eks. skattefri virksomhedsomdannelse eller aktieombytning.

Torben Madsen, statsautoriseret revisor – TT Revision

Vores oplevelse med Karnov SkatteGuiden er, at det er et rigtig godt værktøj, som hjælper med at få 'fodfejlene' fjernet, samtidig med at det giver inspiration til forskellige valg af muligheder. Karnov SkatteGuiden har for os betydet, at vi kunne hjælpe med flere omstruktureringer lige op til fristerne herfor, hvilket har givet os en fordel i forhold til andre - og vi har fået positiv feedback fra kunderne.

Martin Skovholm, partner - Revisorgården Holbæk