Med Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (TBB) får du:


Bolig- og byggeretlige domme

TBB alle relevante bolig- og byggeretlige domme fra Højesteret, landsretten, boligretterne i København, Odense, Aalborg og Aarhus samt principielle kendelser fra Voldgiftsretten.

Relevante informationer ét sted

Uanset om du søger afgørelser vedrørende almene boliger, meddelelser om fremsatte lovforslag eller det nyeste om renteswapaftaler.

Overskrifter og resuméer

Alle afgørelser i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret er forsynet med en overskrift og et resumé, der kort belyser sagens væsentligste aspekter og præmisserne for afgørelsen.

Direkte adgang til domme

Med Tidsskrift for Bolig- og Byggeret Online har du desuden direkte adgang til domme, som ikke offentliggøres i andre publikationer.

Din adgang

De næste 10 dage har du bl.a. adgang til:

  • Konsolideret lovgivning
  • Noter og forarbejder 
  • Principielle afgørelser 
  • Alle juridiske tidsskrifter  

Spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefon 33 74 07 00 i hverdage kl. 8.30-16.30