De seneste måneder har et stigende antal styrelser indgået fleksible aftaler med Karnov, så deres ansatte med blot det mindste behov for juridisk indsigt har fået adgang til den kommenterede lovsamling, afgørelser og al den yderligere ekspertviden og funktionalitet, Karnov Online tilbyder.

Det er win-win-win for alle: For de ansvarlige, der lettere kan forsvare økonomi og prioritering af antal Karnov Online-adgange. For brugerne med fulde licensadgange, der i mindre grad bliver forstyrret af kolleger, der tidligere skulle have hjælp til opslag. Og især for alle de nye brugere, der nu selv kan logge på og søge efter behov.

Nicolai Gyldenløve Pedersen fra Karnov, som har været med til at skabe den nye aftaleform, fortæller:

Gennem tiden har jeg lavet aftaler, hvor afdelingslederen forinden har måttet tage nogle svære valg og sagt nej til medarbejdere om at få adgang til Karnov, hvis behovet for juridisk indsigt ikke har været ’stort nok’. Med den nye aftaleform er det rart – både for lederne og mig – at aftalen kan sammensættes, så alle, der ønsker det, kan få adgang.

Stor forskel på statens ansatte – men fælles er behovet for juridisk indsigt

Hvert ministerium, styrelse og institution i statens centraladministration stiller krav om indsigt i lovgivning, retspraksis, juridisk proces mv. Der er således medarbejdere, der hellere ville undvære vand i hanen end deres adgang til Karnov Online. Andre har et langt mindre behov og skal kun sjældent slå noget op og sikre sig korrekt fortolkning af en lov eller afgørelse. I midterfeltet ligger dog en stor gruppe medarbejdere, der kender til Karnov Online fra tidligere arbejdspladser eller studie, men som endnu ikke har haft tilstrækkeligt behov til at få tildelt en adgang.

Her er den nye aftaleform en særlig stor gevinst, fortæller Nicolai Gyldenløve Pedersen, der er ansvarlig for Karnovs kunder i staten, og fortsætter:

Jeg har længe ønsket at kunne tilbyde nogle mere fleksible aftaler til mine kunder i staten, da jeg fra dialogen med dem har kunnet høre, at der er stor forskel i behov og brug af Karnov Online blandt medarbejdere i forskellige funktioner. Det har gjort det svært for ledelsen at få budget og antal adgange til at gå op i en højere enhed, og det er dét, jeg nu har mulighed for at imødekomme: Nu kan jeg tilbyde aftaler, der fx giver adgang til 30 medarbejdere på fast licensadgang og 50 ansatte på en mere fleksibel løsning efter behov, og det bliver spændende at følge den sidstnævnte gruppes brug af Karnov Online over de kommende år.

Nicolai slutter af med at fortælle om den feedback, han til nu har fået på den nye aftaleform:

De tilbagemeldinger, jeg til nu har fået på de fleksible aftaler, er, at juristerne med de oprindelige fulde licensadgange er glade for, at de ikke længere skal agere leksikon for deres kolleger, fordi kollegerne nu selv har fået adgang. For dem, der er på de fleksible løsninger, ligger glæden – ud over selve adgangen – i, at de trods sjældne opslag ikke længere skal være bekymrede for at få inddraget deres adgang pga. lavt forbrug. Sådan var det tidligere: Hvis adgangen ikke blev brugt nok, blev den lukket eller overført til en anden ansat.

Er du afdelingsleder i en statsfunktion og nysgerrig på den nye aftaleform? Eller arbejder du som jurist eller sagsbehandler i staten og savner din adgang til Karnov Online?

Kontakt Nicolai Gyldenløve Pedersen og hør nærmere om en mulig fleksibel aftale til din organisation på email nicolai.pedersen@karnovgroup.com eller mobil 26 79 29 99.