De seneste måneder har et stigende antal styrelser indgået fleksible aftaler med Karnov, så deres ansatte med blot det mindste behov for juridisk indsigt har fået adgang til den kommenterede lovsamling, afgørelser og al den yderligere ekspertviden og funktionalitet, Karnov Online tilbyder.

Det er win-win-win for alle: For de ansvarlige, der lettere kan forsvare økonomi og prioritering af antal Karnov Online-adgange. For brugerne med fulde licensadgange, der i mindre grad bliver forstyrret af kolleger, der tidligere skulle have hjælp til opslag. Og især for alle de nye brugere, der nu selv kan logge på og søge efter behov.

Gitte Brolin fra Karnov, som er ansvarlig for at tilbyde løsningen til de enkelte styrelser, departementer, ministerier o.l., fortæller:

Fra mine tidligere dage i Karnov har jeg oplevet at lave aftaler, hvor afdelingslederen forinden har måttet tage svære valg og sige nej til medarbejdere til at få adgang til Karnov, hvis behovet for juridisk indsigt ikke var ’stort nok’. Med den nye aftaleform er det rart – både for ledere og mig – at aftalen kan sammensættes, så alle, der ønsker det, kan få adgang.

Stor forskel på statens ansatte – men fælles er behovet for juridisk indsigt

Hver instans i statens centraladministration stiller krav til medarbejderne om indsigt i lovgivning, retspraksis, juridisk proces mv. Der er således medarbejdere, der hellere ville undvære vand i hanen end deres adgang til Karnov Online. Andre har et mindre behov og skal kun sjældent slå noget op og sikre sig korrekt fortolkning af en lov eller afgørelse. I midterfeltet ligger en stor gruppe medarbejdere, der kender til Karnov Online, men endnu ikke har haft tilstrækkeligt behov til at få tildelt en adgang.

Her er den nye aftaleform en særlig stor gevinst, fortæller Gitte Brolin, der er ansvarlig for Karnovs kunder i staten, og fortsætter:

Jeg har længe ønsket at kunne tilbyde nogle mere fleksible aftaler til mine kunder i staten, da jeg fra dialogen med dem har kunnet høre, at der er stor forskel i behov og brug af Karnov Online blandt medarbejdere i forskellige funktioner. Det har gjort det svært for ledelsen at få budget og antal adgange til at gå op i en højere enhed, og det er dét, jeg nu har mulighed for at imødekomme: Nu kan jeg tilbyde aftaler, der fx giver adgang til 30 medarbejdere på fast licensadgang og 50 ansatte på en mere fleksibel løsning. Det bliver spændende at følge den sidstnævnte gruppes brug af Karnov Online over de kommende år.

Gitte slutter af med at fortælle om den feedback, der til nu er kommet på den nye aftaleform:

De tilbagemeldinger, Karnov til nu har fået på de fleksible aftaler, er, at juristerne med de oprindelige fulde licensadgange er glade for, at de ikke længere skal agere leksikon for deres kolleger, fordi kollegerne nu selv har fået adgang. For dem, der er på de fleksible løsninger, ligger glæden – ud over selve adgangen – i, at de trods sjældne opslag ikke længere skal være bekymrede for at få inddraget deres adgang pga. lavt forbrug. Sådan var det tidligere: Hvis adgangen ikke blev brugt nok, blev den lukket eller overført til en anden ansat.

Er du afdelingsleder i en statsfunktion og nysgerrig på den nye aftaleform? Eller arbejder du som jurist eller sagsbehandler i staten og savner din adgang til Karnov Online?

Kontakt Gitte Brolin, og hør nærmere om en mulig fleksibel aftale til din organisation på email gitte.brolin@karnovgroup.com eller mobil 21 56 76 66.