Nyhed


02. september 2021 - Nyhed

Efter pandemien – reflektér og prioritér mentalt helbred og fleksibilitet


Af Mathias Krarup, formand Djøf Advokat, og
Rasmus Thingholm, næstformand Djøf Advokat


Fleksibilitet som new normal

For over et år siden vendte coronakrisen op og ned på hverdagen for alle borgere på tværs af generationer og professioner. Nu løsner krisen endelig – og lige så småt – sit hårde greb om samfundet, men skal vi tilbage til alt,
som vi kendte det før? Fra Djøfs og Djøf Advokats side er svaret nej. Vi skal ikke fluks tilbage i gamle rutiner, men snarere skabe et nyt ’nu’ og en ny fremtid, der rummer plads til hjemmearbejde, fleksibilitet og en work-life-balance, der ikke blot er floskler, men som giver den enkelte tid til familie-, privat- og fritidsliv samtidig med en spirende karriere.

I kølvandet på coronakrisen står vi med en gylden mulighed for at ændre på det hektiske og til tider lidt firkantede arbejdsliv, som er udbredt blandt mange advokater. Her er kutymen ofte at arbejde og være tilgængelig fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Det påvirker trivslen, arbejdsglæden og effektiviteten, og en undersøgelse foretaget af Djøf Advokat i samarbejde med Danske Advokater taler et tydeligt og alarmerende sprog: Stress er udbredt i advokatbranchen, og det er et tilbagevendende problem, som optræder i lige så høj grad på større som på mindre advokatkontorer.

Alligevel er der grund til optimisme omkring det arbejdsliv, som advokater går i møde i de kommende år. For på tværs af hele advokatstanden, lige fra virksomhedsjurister til advokater ansat i større såvel som mindre
advokathuse, er work-life-balance vigtigt for den enkelte. Samtidig har coronakrisen vist, at effektiviteten i arbejdet ikke daler, når lederne, anført af krisen, har givet medarbejderne mere fleksibilitet.

mathias

Mathias Krarup, formand Djøf Advokat

Godt udgangspunkt
– men ingen mirakelkur

Coronakrisen udgør et springbræt, for at medarbejderne kan få mere fleksibilitet og få opfyldt behovet for bedre work-life-balance med tryk på life, som fritids-, privat- og familieliv. Det er på mange måder kimen
til at ændre den stressede kultur, som hersker i advokatbranchen og blandt mange advokater. Alligevel er det alfa og omega, at vi ikke betragter fleksibilitet som mirakelkuren, der med et snuptag sætter den enkelte fri af et utal af arbejdsopgaver, deadlines og benhård
prioritering.

Fleksibilitet er blot ét middel blandt flere, når vi taler om at undgå stress. Men fleksibilitet er samtidig et godt udgangspunkt, for at medarbejdere på alle niveauer i advokatstanden kan reflektere over og ytre: Hvad er vigtigt i min hverdag? Hvornår søger jeg dyb koncentration eller grundig sparring? Hvornår er hjemmekontoret oplagt, og hvornår har jeg brug for mine kollegaers fysiske tilstedeværelse? Spørgsmålene er mange, og svarene ligeså.

Ikke one-size-fits-all

I en Djøf-undersøgelse under anden corona-nedlukning angav 47 procent, at de oplevede mindre arbejdsglæde, når de arbejdede hjemme. Særligt gruppen under 35 år mærkede negative konsekvenser
ved hjemmearbejdet, hvor de mistede arbejdsglæde, motivation og overskud. Men samtidig var den overordnede tendens, at medarbejderne ønsker mere fleksibilitet, og hele 52 procent ønskede 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen i fremtiden. Hjemmearbejde og fleksibilitet er på den måde utvivlsomt en individuel oplevelse. Men alle har det til fælles, at vi gennem coronakrisen er blevet nogle erfaringer rigere på, hvordan et andet arbejdsliv kan se ud – hvad fungerer for mig, og hvad fungerer for mine kollegaer?

Med de erfaringer i bagagen og en lærdom om, at vi alle har forskellige behov, er samtalen om og tilliden til fleksibilitet mere vigtig end nogensinde før. Fleksibilitet – som hjemmearbejde, fleksible mødetider eller brugen af virtuelle møder – kan bygge bro til et arbejdsliv, der passer bedre til den enkelte og i bedste fald ændrer på advokaters til tider meget stressende arbejdskultur.

Vil du læse hele rapporten?

For mere information - kontakt:

Gitte Trier, PR & Brand Communications Manager
Email: gitte.trier@karnovgroup.com

 

Karnov Group

Karnov Group er en førende leverandør af forretningskritisk information inden for jura, skat, revision og regnskab samt miljø, sundhed og sikkerhed i Danmark og Sverige. Med brands som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics og DIBkunnskap leverer Karnov Group viden og indsigt, der gør flere end 80.000 brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere – hver dag. Med kontorer i København, Stockholm, Oslo og Malmø beskæftiger Karnov Group i dag ca. 280 medarbejdere. Nettoomsætning var i 2020 771 mio SEK. Karnov Group er noteret på Nasdaq Stockholm, Mid Cap segmentet under “KAR”. For mere information, besøg www.karnovgroup.com