Artikel

af Jesper Rothe, Formand for Danske Advokater

28. september 2023

Et solidt fundament at bygge videre på


Nye karrierespor vinder frem i advokatbranchen – også spor, der indeholder fast øvre arbejdstid. Jeg mener, det er vigtigt, at vi hele tiden fornyer os og tilbyder nye veje og muligheder til forskellige livssituationer. Et traditionelt partnerspor hverken kan eller skal stå alene. Vigtigheden af fokus på ledelse anerkendes i dag bredt i advokatbranchen, og egentlig lederuddannelse er kommet stærkere på dagsordenen.


Jesper Rothe
Formand for Danske Advokater  

 

Advokatbranchen er spændende og rummer et væld af muligheder, men den er naturligvis ikke perfekt. Der er bestemt udviklingsmuligheder, som vi skal gribe og gøre os umage med. Den opgave bliver vi aldrig færdige med, for det mosatte af udvikling er afvikling.  

 

Det er selvfølgelig positivt, at rapporten her viser, at der er jobtilfredshed hos 84 procent af juristerne og advokaterne i Danmark, Norge og Sverige, men når det kommer til ledelse og medarbejdertilfredshed, skal man altid udvikle sig og forsøge at gøre det bedre. Det gør vi os umage med og har i brancheregi et stærkt fokus på moderne ledelse. Det gælder særligt i forhold til de unge generationer, hvis motivation, drømme, krav og forventninger har udviklet sig i forhold til min generations – uden at man naturligvis kan generalisere, men samfundet udvikler sig, og det gør advokatbranchen heldigvis også. Derfor har vi en god og konstruktiv dialog med Djøf Advokat om, hvordan vi sammen kan gøre en god branche endnu bedre.  

 

Ledelse er helt klart et fokuspunkt, ligesom diversitet og inklusion er det. Jeg hæfter mig også ved selve udtalelserne bag tallene om jobtilfredshed. En siger bl.a.: ”Der er plads til, at jeg som ung familiefar ikke skal arbejde hele tiden. Jeg arbejder 37 timer om ugen som advokat”. Netop fleksibilitet – også i karrierevejene er helt afgørende for den moderne medarbejder. Teknologien hjælper os, og vi har lært under Corona, at det sagtens kan lade sige gøre at arbejde mere moderne og fleksibelt.  

 

Nye karrierespor vinder frem i advokatbranchen – også spor, der indeholder fast øvre arbejdstid. Jeg mener, det er vigtigt, at vi hele tiden fornyer os og tilbyder nye veje og muligheder til forskellige livssituationer. Et traditionelt partnerspor hverken kan eller skal stå alene. Vigtigheden af fokus på ledelse anerkendes i dag bredt i advokatbranchen, og egentlig lederuddannelse er kommet stærkere på dagsordenen. Det afspejler sig nu også i den obligatoriske efteruddannelse for advokater, hvor uddannelse i ledelse i dag anerkendes på lige fod med efteruddannelse i traditionelle juridiske discipliner.  

 

Jeg glæder mig til at diskutere rapporten, som er et godt bidrag til den samtale, vi hele tiden skal have med hinanden i branchen når vi skal sætte nye mål for, hvordan vi videreudvikler branchen, så den både er et godt lærested og et godt værested med spændende arbejdsopgaver og god mulighed for fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.  

 

Ledelse er i min optik netop at skabe forudsætningen for samtaler, der ellers ikke ville have fundet sted. Jeg glæder mig til alle samtalerne – også de svære, for som jeg indledte med, så er branchen ikke perfekt, og vi er helt bevidste om forbedringspotentialerne, men vi har et fornuftigt udgangspunkt for at gøre det bedre for både medarbejdere og kunder. Det er kun styrket med denne rapport. 

Image - 1005 x 600 - sort lakrids sko

For mere information - kontakt:

Gitte Trier, PR & Brand Communications Manager
Email: gitte.trier@karnovgroup.com

 

Karnov Group

Karnov Group er en førende leverandør af forretningskritisk information inden for jura, skat, revision og regnskab samt miljø, sundhed og sikkerhed i Danmark og Sverige. Med brands som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Boarder, Forlaget Andersen, Ante, Bella Intelligence, LEXnordics, DIBkunnskap og Echoline leverer Karnov Group viden og indsigt, der gør flere end 80.000 brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere – hver dag. Med kontorer i København, Stockholm, Oslo, Paris og Malmø beskæftiger Karnov Group i dag ca. 290 medarbejdere. Nettoomsætningen i 2021 beløb sig til SEK 878 mio. Karnov Group er noteret på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet under “KAR”. For mere information, besøg www.karnovgroup.com