09. maj 2023

Karnov Group offentliggør resultater for første kvartal 2023


 "Karnov Group har leveret et solidt resultat i første kvartal med øget organisk vækst i Region Nord og stabil udvikling i Region Syd. Vi er nu en betydelig aktør på det europæiske marked for juridiske informationsløsninger. Vores resultater i første kvartal beviser den værdi, vi tilfører vores kunder. Vores evne til at generere cash flow gør os klar til fremtidige M&A-aktiviteter", udtaler Pontus Bodelsson, CEO Karnov Group

 

 

 


Europæisk vækst med stærkt cash flow fra driftsaktiviteter

Finansielle højdepunkter første kvartal

Den organiske vækst var 5,8% i kvartalet. Koncernens nettoomsætning steg med 140,7% til SEK 614 mio. (faktiske 255, proforma* 571). Erhvervet vækst bidrog med 132,3%. Valutaeffekten var 2,6%. Nettoomsætningen i Region Nord var SEK 278 mio. (255 mio.) og nettoomsætningen i Region Syd var SEK 336 mio. (proforma* 316 mio.)

Koncernens justerede EBITA udgjorde SEK 140 mio. (faktisk 104, proforma* 135) med en justeret EBITA-margin på 22,9% (faktiske 40,8%, proforma 23,6%). Region Nord bidrog med SEK 120 mio. (115 mio.), Region Syd bidrog med SEK 38 mio. (proforma* SEK 31 mio.) og koncernfunktioner bidrog med SEK -18 mio. (-11).

Nettoresultatet blev SEK 18 mio. (24 mio.).

Resultat pr. aktie før og efter udvanding udgjorde SEK 0,17 (0,23 og 0,22).
Den justerede pengestrøm fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 210 mio. (157 mio.).

 

Europæisk vækst og stærk pengestrøm fra driftsaktiviteter

De finansielle resultater var solide i første kvartal. Den organiske vækst i Region Nord steg i forhold til året før, mens nettosalgsudviklingen i Region Syd var stabil på linje med forventningerne. Den svage SEK har haft en positiv indvirkning på salget i første kvartal. Væksten i Region Nord var drevet af en kombination af stærkt nysalg inden for den offentlige sektor og mersalg til eksisterende kunder. Vores nye produkt på det svenske marked ROA (Rättsområdesanalyser), der sælges som en tillægsfunktion, har fået en god start på året. Vores EHS-virksomheder og nye virksomheder klarer sig fortsat godt. Vi ser på at udvide produktsortimentet i Region Syd til gavn for begge lokale markeder. Aranzadi LA LEY er begyndt at sælge flere løsninger på tværs af begge organisationer. Vores franske forretning Lamy Liaisons har en stabil præstation i overensstemmelse med forventningerne.

Region Nord har fortsat stærke indtjeningskapaciteter, mens vi har taget de første skridt i Region Syd til at høste synergier.

I slutningen af marts var vores gearing baseret på proforma EBITDA LTM 3,4x. Pengestrømmen fra driftsaktiviteter var stærk. Begge vores segmenter har med succes gennemført faktureringssæsoner med lav churn rate. Vores evne til at generere kontanter muliggør vores M&A-dagsorden, og vi holder øjnene åbne for fremtidige europæiske vækstmuligheder.

Udvikling af vores regionale virksomheder og identificering af nye muligheder

Makrotendenser i Europa, såsom øget kompleksitet indenfor lovgivning, styrker og udvider markedets efterspørgsel efter vores tjenester. Jurister har et stigende behov for assistance til at betjene deres kunder, hvilket skaber muligheder for Karnov Group. Vi tilfører løbende værdi til vores kunder og betjener samfundet med tilgængelig juridisk viden og effektive arbejdsgange. For at fortsætte vores kundefokus og samtidig forfølge fremtidig europæisk vækst, har vi sammensat et nyt ledelsesteam, der er i drift fra slutningen af marts.

I Region Nord vil vi fortsat have fokus på at imødekomme vores kunders behov og krav til effektivitet. Vores ambition er at levere den højeste kvalitet til den bedst mulige brugeroplevelse, der effektivt understøtter deres arbejdsgang. Væksten er drevet af værditilvækst til vores juridiske kernebrugere, nysalg og mersalg inden for den offentlige sektor og kontinuerlig organisk vækst fra vores nye ventures og EHS-forretninger.

I Region Syd er vi i gang med sammenlægningen af Aranzadi og LA LEY. Vores fokus er at gennemføre integrationen og flette indhold ind på en fælles teknisk platform samt realisere synergier. Fusionen forløber planmæssigt. 

 

Forbedring af kundeværdi med AI

Legal tech udvikler sig hurtigt. Generativ AI har haft stor fremdrift efter den offentlige lancering af ChatGPT i slutningen af sidste år. Vi forudser, at generativ AI bliver et vigtigt redskab for advokater.

Karnov Group tester i øjeblikket AI-modellers mulighed for at skabe fremtidig kundeværdi på alle markeder. Den høje kvalitet af vores indhold er et stort aktiv, når du træner neurale netværk. Vi ser store muligheder for både ny kundeværdi og øget produktivitet for Karnov Group.

Karnov Group har allerede AI-baserede værktøjer i brug i Region Syd og vi lancerer yderligere værktøjer i løbet af året. Vi ser store muligheder i at udnytte disse erfaringer.

Vi tror på, at legal tech vil spille en stadig vigtigere rolle i at hjælpe jurister med lovgivningens kompleksitet, og vi er til stede i feltet og investerer i løsninger til gavn for vores kunder i fremtiden.

 

*Proforma tallene er medtaget af hensyn til sammenligneligheden. Tallene er ikke revideret af selskabets revisor.

 

Link to Report Q1 English May 9, 2023

 

For yderliger information, venligst kontakt:

Pontus Bodelsson, President og CEO
Telephone: + 46 709 957 002
Email: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

Erik Berggren, Head of Investor Relations
Telephone: +46 707 597 668
Email: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Karnov Group

Karnov Group Danmark er en del af koncernen Karnov Group. Karnov Group baner vej for retssikkerhed og er leverandør af forretningskritisk information og workflow-løsninger til europæiske fagfolk inden for jura, skat og regnskab samt miljø, sundhed og sikkerhed. Med indhold leveret af over 7.000 anerkendte forfattere og eksperter leverer Karnov Group viden og indsigt, der gør flere end 500.000 brugere i stand til at træffe bedre beslutninger hurtigere – hver dag. Med kontorer i Sverige, Danmark, Norge, Frankrig, Spanien og Portugal beskæftiger Karnov Group omkring 1.300 medarbejdere. Karnov Group er noteret på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet under “KAR”. For mere information, besøg www.karnovgroup.com