Speciale i den svære erhvervsjura

Juli - Henrik Kure


Henrik Kure har i snart ti år været fagkonsulent hos Karnov Group. Han har en publikationsliste bag sig, som få advokater kan matche, og så er han netop blevet skiftet til Kammeradvokaten i København, hvor han skal styrke firmaet inden for bank- og finansieringsret. Mød advokaten, der er vild med den svære jura, og som ikke havde en ”masterplan”.

 

Bank- og finansieringsret

Henrik Kure er et velkendt ansigt hos Karnov Group. Straks han blev cand.jur., blev han en del af fagredaktionen, hvor han sammen med højesteretsdommer Jan Schans Christensen arbejder med forlagets redaktører om udviklingen af bogrepertoiret. Han er i dag uddannet advokat fra Gorrissen Federspiel med speciale i bank-og finansieringsret. Selvom hans juridiske talent er slående, var det lidt et tilfælde, at han søgte ind på jura på Københavns Universitet. Det skulle imidlertid vise sig at være en god idé:

”Jeg tog til London under min tid som fuldmægtig for at læse en LL.M. på London School of Economics, men jeg vidste endnu ikke præcis, hvad jeg ville specialisere mig i, udover at det skulle være noget erhvervsretligt. Under præsentationerne af fagene på introdagen sad jeg og lavede stjerner ud for de fag, der tiltalte mig mest. Sidst på dagen stod det ret klart, at det var bank- og finansieringsretten, jeg ville dyrke, og jeg har faktisk beskæftiget mig med det emneområde siden da.

 

Diversiteten og sværhedsgraden driver og motiverer Henrik Kure i arbejdsdagen:

”Detaljerigheden i mit arbejde gør forskellen for mig. Reguleringen af finansielle virksomheders forhold er en spændende blanding af offentlig ret og erhvervsret, mens finansieringsretten ligger i kernen af de formueretlige fag. I begge tilfælde er der tale om meget kompliceret jura, og i praksis er der meget på spil for klienten.”

 

Kasserne faldt på plads

Henrik Kure skrev sit første kompendium, et kompendium i EU-ret, mens han læste til eksamen i dette fag i 2004. Idéen om at skrive kompendiet opstod ud fra et ønske om at fremrykke tidspunktet for den ”aha-oplevelse”, som de fleste studerende typisk får i den sidste fase af en eksamensperiode, hvor den større sammenhæng mellem reglerne  går op for eleven.

”Jeg havde et møde med Karnov, som jeg allerede dengang syntes havde de bedste kompendier på markedet. Jeg baserede ikke kompendiet på eksamensnoter, men på min egen forståelse af fagets struktur. Jeg mente at have fået øje på noget andet end det, den daværende lærebog lagde op til. Kasserne faldt bare på plads på en anden måde for mig.”

Allerede inden udgivelsen af det første kompendium skrev Henrik Kure sit andet kompendium, denne gang i forvaltningsret – og også under eksamenslæsningen. Han brugte kun et par uger på at skrive dette kompendium, der siden er blevet løbende finpudset og udbygget og nu er en af de mest populære titler blandt 2.-årsstuderende på jura:

”Jeg har løbende fået henvendelser fra studerende, der er gået til eksamen alene på grundlag af mine kompendier og har fået gode karakterer. Det er selvfølgelig et kvalitetsstempel for kompendierne, men ideen var nu aldrig, at kompendierne skulle erstatte lærebøgerne. Blot ville jeg cementere en struktur, der kunne give den studerende hurtig forståelse for fagets fundament, således at kræfterne kunne lægges i at bygge oven på i stedet for at finde ud af, hvad der er op og ned. Dermed følger kompendierne heller ikke bestemte lærebøger, og de kan derfor anvendes af alle studerende i de pågældende fag, uanset hvor i landet, de studerer.”

Det akademiske sigte, der ofte kendetegner en lærebog, modsvares altså på bedste vis af den stringente opbygning i Henrik Kures fire kompendier, der tæller EU-ret, forvaltningsret, skatteret og formueret, og som alle har opnået legendestatus blandt jurastuderende.

 

Fra kompendier til lærebog

Kompendierne gav Henrik Kure mod på mere, og sideløbende med advokatarbejdet har han derfor skrevet bogen Finansieringsret, en anden populær titel hos Karnov Group, der udkom i sensommeren 2015. Bogen handler om kapitalselskabers finansiering, og er den første samlede danske fremstilling om reglerne om egen- og fremmedfinansiering.

Bogen har solgt godt og har fået en imponerende anmeldelse af professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, der i Ugeskrift for Retsvæsen (U 2016B.42) har beskrevet bogen som ”en fremstilling af særdeles høj kvalitet”. Bogen er da også allerede blevet pensum i finansieringsret på både Aarhus Universitet,  Københavns Universitet og Copenhagen Business School (cand.merc.jur.).

 

Nyt kammer til Kure

Den 1. juli 2016 skiftede Henrik Kure job, idet han er blevet tilbudt partnerskab hos Kammeradvokaten, hvor han også skal arbejde med bank- og finansieringsret. Tiden hos Gorrissen Federspiel fremhæver han gentagne gange som god og lærerig, men han lægger også vægt på, at karriere jo handler om at prøve sig selv af:

”Det helt korte svar er, at jeg fik et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Jeg havde ingen planer om at skifte og jeg har fået spændende tilbud før, men ikke som det her. Kammeradvokaten er en helt unik og topmoderne advokatvirksomhed med en rigtig stærk kultur, og jeg glæder mig rigtig meget til at være med til at styrke firmaets kompetencer inden for mit specialeområde.”

Det er en glad advokat, der portrætteres denne måned. Karnov Group ønsker tillykke med jobskiftet og glæder sig til et fortsat godt samarbejde. Henrik Kures bog om finansieringsret kan købes her.