Erhversjuridisk Tidsskrift


Baggrundsviden og orientering om aktuelle emner inden for erhvervsjura.

Modulet giver dig baggrundsviden og orientering om aktuelle emner inden for erhvervsjura. Du får faglige artikler, analyser af domspraksis samt boganmeldelser, der behandler erhvervslivets juridiske forhold.

Forfatterkredsen er alsidigt sammensat, og i Erhvervsjuridisk Tidsskrift kommer såvel praktikere som teoretikere til orde. Erhvervsjuridisk Tidsskrift Online opdateres fire gange årligt i februar, maj, august og november.

Erhvervsjuridisk Tidsskrift Online er yderst relevant for advokater, revisorer og andre, hvis arbejde består i rådgivning af og om erhvervsvirksomheder. Tidsskriftet er også relevant for for undervisere, forskere, jurister ved domstolene, ministerier og styrelser.

Med Erhversjuridisk Tidsskrift får du:


Let adgang til samtlige udgivne numre samt printfunktion.

Effektivt søgeværktøj

Flere og fleksible søgefunktioner – f.eks. fritekst og global søgning

Alt er linket sammen

Links til andre dokumenter på “Jura”

Prøv Erhversjuridisk Tidsskrift i følgende fagpakker:


PLUS


Til den dybe, professionelle research. Her får du foruden indholdet fra Klassisk mulighed for at søge frit i lovgivningens baggrund samt indsigt i EU-ret og overblik over historisk retspraksis. Adgang til alle tidligere tillægsmoduler i Karnov Online.


Prøv PLUS

TOTAL


Den bredest mulige informationsdækning. Gå skridtet videre med adgang til at søge uhindret på tværs af domssamlinger. Til dig, der dækker flere specialer eller dig, der har som ansvar at varetage den brede juridiske research.


Prøv TOTAL