Vidensbase - Karnov SkatteGuiden


Sådan bruges Karnov SkatteGuiden

Karnov SkatteGuiden fungerer på samme vis; uanset om du skal omdanne en virksomhed, fusionere to virksomheder, optimere brugen af virksomhedsordningen e.l.

Er du i tvivl om fremgangsmåden til at anvende Karnov SkatteGuiden, kan du med fordel se nedenstående demovideo, som tager dig igennem én af produktets spørgsmålsrækker og munder ud i en liste med færdige slutdokumenter til SKAT, Erhvervsstyrelsen og kunden.