Målet med det juridiske onlineværktøj, Karnov Kommune, er at gøre livet lettere for sagsbehandlerne, så der sker færre fejl, og de får frigivet mere tid. Ifølge brugere er dét da også tilfældet; og det mærker de især, når opslag i værktøjet pludselig ikke længere er til rådighed. Her fortæller en tidligere superbruger, hvad det koster for ham at undvære Karnov Kommune.

Alene i dag har det kostet mig en halv times tid at søge i gamle bekendtgørelser, jeg i Karnov let kunne slå op via søgefunktionen. Samtidig havde jeg i Karnov mit eget arkiv, hvor jeg havde samlet alt det, jeg ofte bruger. Nu er det forfra hver gang, jeg skal finde noget.

Sagsbehandleren bag udtalelsen vil af hensyn til sin nye arbejdsplads gerne være anonym, men ønsker samtidig at få fortalt, hvad det koster ham at undvære adgang til Karnov Teknik & Miljø, der er en del af Karnov Kommune.

Da sagsbehandleren rykkede fra kommune A til B, var han ikke klar over, at der på hans nye arbejdsplads ikke var adgang til onlineværktøjet. Det har givet – og giver fortsat – anledning til en hel del frustration ikke at have sin sædvanlige værktøjskasse.

Nej, jeg bliver ikke bedre til at finde rundt i bekendtgørelser, fordi jeg er nødt til at gøre det selv og ikke får hjælp. Det er de samme arbejdsgange hver gang. Mit bud er, jeg kunne spare en halv dag om ugen, hvis jeg havde adgang til Karnov Kommune.

 

Lettere arbejdsliv og højere kvalitet i afgørelser

På teknik og miljø-området, hvor jeg er sagsbehandler, skal forhold som udgangspunkt vurderes efter de regler, der var gældende, da det mulige ulovlige forhold opstod. Derfor søger jeg meget og ofte i gamle bekendtgørelser, og det var naturligvis lettere, dengang jeg havde søgefunktion og arkivmuligheder. Desuden er der på Karnov Kommune resuméer af klagenævnsafgørelser, så jeg hurtigt kunne se, hvad der var relevant for mig, og let få min viden opdateret – hvor og hvornår det var relevant.

Sagsbehandleren her er som sine kolleger ikke jurist. Han er uddannet agronom, og selv om han har været sagsbehandler inden for teknik og miljø i seks år, har han behov for værktøjer, der understøtter arbejdet som sagsbehandler, ligesom alle andre faggrupper har.

Karnov Kommune er en værkstøjskasse med artikler og guides om for eksempel forvaltningsret og tilsynsvejledning, der tager én igennem hvert trin for at sikre færre fejl og højere kvalitet i afgørelserne. Det er en stor hjælp for mig, og det var det bestemt også for helt nye sagsbehandlere, oplevede jeg som en form for superbruger af Karnov Teknik og Miljø i mit tidligere job.

I sagsbehandlerens nuværende job er der af gode grunde heller ikke adgang til Karnovs Noter, som ligger indbygget i Karnov Kommune. Så selvom både jobbet og placeringen for det nye – tæt på privatlivet – er ret perfekt, mangler der nu noget for den kommunale sagsbehandler:

Jeg savner i stor stil også Karnovs Noter, der er skrevet, så det er til at forstå, hvad der var tanken bag lovgivningen. Noterne forklarer begreber og kommer med eksempler på afgørelser, så det er et uundværligt arbejdsredskab. Og det er kun blevet endnu bedre, efter at bekendtgørelserne nu også bliver kommenteret i værktøjet. Så helt generelt ville det bare have været en stor hjælp for mig at have adgang til Karnovs onlineløsning..

Læs mere om Karnov Kommune 

En måneds arbejde uden adgang til Karnov Kommune

Den tidligere bruger angiver, at på en vilkårlig måned var der 11 gange, hvor den manglende adgang til Karnov Kommune besværliggjorde arbejdet.

 

Eksempler på situationer, hvor adgangen var særlig savnet:

  • Karnovs Noter til forklaring
  • Hurtig adgang til en tidligere version af en bekendtgørelse
  • Søgemulighed i bekendtgørelse for at finde den præcise paragraf