60%

af juristerne mener, at miljøhensyn er den vigtigste årsag til, at virksomheder implementerer bæredygtighedsstrategier 


Virksomhedens bæredygtighedsstrategi betyder noget for juristen

Bæredygtighed er kommet for at blive. EU-Kommissionens nye initiativ til en fælles standard for virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) gør det afgørende at forstå, hvordan den juridiske branche opfatter bæredygtighed – samt i hvilket omfang konkrete planer bliver implementeret. 

Undersøgelsen viser, at omkring halvdelen af de adspurgte jurister finder det vigtigt, at deres arbejdsplads har en bæredygtighedsstrategi. 

Til gengæld oplever kun cirka én ud af ti, at bæredygtighed allerede er en integreret del af deres arbejdsliv. 

Rapporten undersøger, hvordan de forskellige sektorer udvikler sig forskelligt i forhold til implementering af bæredygtighedsstrategier. 

Hent rapporten

26%

af de skandinaviske jurister vurderer, at deres virksomhed overholder deres bæredygtighedsstrategi til fulde. 
Udfyld formen og hent rapporten

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til rapporten – eller er der et emne, som du gerne ser os inddrage i næste års rapport – er du meget velkommen til at kontakte PR manager Gitte Trier på gitte.trier@karnovgroup.com