33%

af juristerne er villige til at acceptere en lønreduktion for at opnå god work-life balance


Jurister klar til kompromisser for at få bedre work-life balance 

Ønsket om bedre work-life balance fylder mere og mere i branchen – en udvikling, som til dels blev indledt af COVID-19-pandemien og de lange perioder med hybridarbejde. 

Undersøgelsen viser, hvad de adspurgte jurister betragter som god work-life balance, og hvor langt de er villige til at gå for at opnå den. Undersøgelsen afslører også, hvor mange der overvejer at forlade deres job – og årsagerne bag disse overvejelser.

Næsten halvdelen af de adspurgte jurister har overvejet jobskifte inden for de seneste seks måneder. 

Branchen kan med fordel anvende undersøgelsens data til bedre at forstå baggrunden for denne udvikling. 

Fleksibilitet står øverst på ønskelisten, og juristerne er klar til at gå på kompromis for at opnå bedre work-life balance.  

Hent rapporten

61%

af juristerne er villige til at takke nej til en forfremmelse for at få en god work-life balance.
Udfyld formen og hent rapporten

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til rapporten – eller er der et emne, som du gerne ser os inddrage i næste års rapport – er du meget velkommen til at kontakte PR manager Gitte Trier på gitte.trier@karnovgroup.com