Spørgsmål

"Vi har en ansat på en 3-dages arbejdsuge (fri mandag og fredag), der ofte får hospitalsindkaldelser til undersøgelser der ligger på arbejdsdage.

Kan vi bede medarbejderen om at enten bede om en ny tid en mandag eller fredag alternativt bede ham ændre mandagen til arbejdsdag og holde fri på undersøgelsesdagen.

Vi vil gerne i ny kontrakt , som betingelse for 3-dages uge, skrive at den ene af de to dage skal være fleksibel og kunne flyttes i forbindelse med planlagte læge, hospitals o.l. besøg på ordinære arbejdsdage?

Medarbejderen har ikke børn eller andet der gør, at der er en årsag til fri mandag + fredag andet end en dejlig lang selvvalgt weekend."

 

Svar

Det fremgår ikke af dit spørgsmål om medarbejderen er funktionær, underlagt særlig overenskomst eller lignende. Jeg lægger dog til grund, at medarbejderen er ansat på funktionærlignende vilkår, hvilket indebærer, at medarbejderen er berettiget til løn under sygdom/hospitalsbesøg og lignende.


Del

"Kan man tvinge en deltidsansat til at planlægge lægeundersøgelser uden for arbejdstiden?"