Jacob Brandt kommenterer Højesterets stillingtagen til tre nye sager, hvor alle tre domme umiddelbart bærer præg af et opgør med gæsteprincippet. Du vil også finde kommentarer til øvrige sager om eksempelvis Østre Landsrets stadfæstelse af forbud til beskyttelse af BNBO samt afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet. 

Udfyld formen nedenfor og læs med når Jacob Brandt, hovedredaktør på MAD, kommenterer de nyeste sager fra Miljøretten.

 

Del

Nyt fra miljøretten