Det er nemt at finde historier i pressen, der handler om fejl i kommunal sagsbehandling, men det er tilsyneladende mindre nemt for medierne at finde årsagen. Ofte er den, at de kommunale konsulenter skal navigere i kompleks lovgivning, der er i konstant forandring.

 

”Ingen har valgt det her job for at skuffe folk, og sådan fremstår det ind imellem i medierne. Jeg kan ikke afvise, at der sidder en enkelt sur sagsbehandler hist og her, men personligt har jeg endnu ikke mødt nogen, der ikke gør deres bedste inden for de givne rammer, og som kun ønsker at hjælpe borgerne bedst muligt,” siger integrationskonsulent Jamila Espersen.

 

Titlen som konsulent har i dag udfaset den alment kendte betegnelse ’sagsbehandler’, men jobbet er det samme. Jamila Espersen har tidligere arbejdet med ledige i Rudersdal Kommune men sidder i dag med integrationsområdet, hvor konsulenterne har alsidige uddannelser som socialrådgivere, akademikere eller andet. Jamila Espersen er selv kandidat fra RUC, og som sine kolleger har hun ikke læst jura, men bestrider et job, der kræver en enorm juridisk indsigt.

 

”Som sagsbehandlere har vi brug for redskaber, der hjælper os med at fortolke loven. Det gør bekendtgørelser og vejledninger, men meget er alligevel baseret på skøn. Enhver sagsbehandling sker i faser, så jo mere vi kan få anvisninger i punkter og lag, der fører os sikkert og trinvist igennem, des færre fejl tror jeg, der ville ske,” siger Jamila Espersen. 

 

Behov for hjælp til sagsbehandling

 

”Lovgivning er så kompleks og skifter hele tiden og nogle gange nærmest ’over night’. Ændringer med kort varsel og diverse forsøgsbekendtgørelser er formentlig årsag til en del af de fejl, der sker rundt omkring i kommunerne,” mener Liselotte Jensen, der er jurist i landets største kommune og har været chefkonsulent i fem år. 

Efter eget udsagn er hun en så gammel rotte i faget, at hun både har set lidt af hvert og kan huske en hel del. Herunder blandt andet hvordan diverse bestemmelser ryger ind og ud af lovene, alt efter hvordan de politiske vinde blæser. Især på integrationsområdet.

På grund af sin erfaring er Liselotte Jensen en af de jurister, der ligesom konsulenten Jamila Espersen, har hjulpet Karnov med at udvikle eksempler på sagsgange. De konkrete anvisninger er skabt til kommunale konsulenter, der sidder med sagsbehandling på områder, hvor lovgivningen er kompleks at fortolke i praksis og desuden ofte ændrer sig.


Del

Kommunerne navigerer i kompleks lovgivning