Peter Pagh-interview om EU-dom og vindmølleparker

Efter at være blevet klar over, hvor lidt kendt EU-dommen er omkring vindmølleparker, som sætter den danske vindmøllebekendtgørelse ud af spil, har Morten Boland fra Karnov Group interviewet Peter Pagh for at komme endnu tættere på sagens kerne.

Peter Pagh-kommentar til EU-dom om ugyldighedsvirkning ved manglende miljøvurdering af planer og programmer

I Karnov-note fra 25. januar 2017 har Peter Pagh kommenteret EU-dommen om ugyldighedsvirkning ved manglende miljøvurdering af planer og programmer. 

10 kommenterede domme indenfor Teknik & Miljø

Karnov Groups eksperter kommenterer skelsættende domme, så du præcis ved, hvilke konklusioner der kan drages i forhold til lovgivningen i en konkret sag. Læs eksempler på kommentarer fra 10 spændende sager fra slut 2016: Måske er det netop den viden, du står og mangler i en sag. 

Kan man støtte ret på målinger i en miljøgodkendelse til husdyrbrug?

Med udgangspunkt i en konkret miljøgodkendelse til et husdyrbrug undersøges det, om det er i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesloven, at der lægges målinger til grund frem for de mere gængse modelberegninger.

Vindmøllebekendtgørelsen skulle have været miljøvurderet

”EU-domstolen har i dom af 27. oktober 2016 i sag C-290/15 Patrice D’Oultremont m.fl. fastslået, at Walloniens
vindmøllebekendtgørelse, der regulerer støj og skyggevirkning fra vindmølleparker, skal anses for en plan omfattet af SMV-direktivet, uanset bekendtgørelsen har karakter af en generel regulering, der ikke er begrænset til bestemte geografiske områder.

Biolog: "Derfor bruger jeg Karnov hver dag"

Peter Thastum er biolog i Norddjurs Kommune. Han bruger dagligt Karnov Online i sin sagsbehandling og til at træffe kvalitetssikrede afgørelser. Vi har stillet ham 5 spørgsmål om, hvilken værdi Karnov giver ham, kommunen og borgeren.