Artikel


02. december 2020 - Nyhed

Fokus på automatisering blandt virksomhedsjurister


Ved konferencen Nordic Legal Tech Day blev den årlige undersøgelse blandt skandinaviske virksomhedsjurister præsenteret.


I would love to automate more in my department, but the steps needed to get there seem unachievable. We lack both the time and knowledge for it, so it ends up never happening

Nordic General Counsel Report 2020

Rapporten “Managing the uncertain” kortlægger virksomhedsjuristernes rolle og fokusområder baseret på statistik, data og besvarelser.

Det er ALTNordic, en alliance mellem LegalWorks Nordic AB, Laissa OY, IBF Legal AS og Experticon ApS, der står bag. Rapporten er baseret på en undersøgelse blandt virksomhedsjurister i Sverige, Danmark, Norge og Finland.

Det er fjerde år i træk, at rapporten udkommer, og resultaterne viser, hvordan juridiske teams i virksomhederne håndterer aktuelle udfordringer, nye juridiske værktøjer og mulighederne, som  digitalisering og teknologi kan levere.

Karnov Group er hovedsponsor på rapporten. Her kan du læse årets vigtigste konklusioner og få adgang til selve rapporten.

 

 

Rapportens konklusioner

I virksomhedernes juridiske afdelinger er den primære opmærksomhed på digitalisering, øget kompleksitet i både lovgivning og virksomhederne selv samt GDPR-compliance.

Covid-19 situationen, og håndteringen af denne, har haft begrænset indvirkning på arbejdsgangen i afdelingerne. Juristerne er vant til at håndtere regulatoriske ændringer og kompleksitet i forretningen, og tilbagemeldingen er, at den største ændring, i direkte relation til covid-19 er et fald i anvendelse af konsulenter og en stigning i brugen af digitale kommunikationsværktøjer.

 

Automatisering får opmærksomhed

Størstedelen af virksomhedsjurister er enige om, at automatisering er fremtiden, og at der er behov for automatiseringsprocesser til håndtering af juridiske arbejdsopgaver. Manglende midler, tid og viden på området er dog en forhindring. 94% af de nordiske virksomhedsjurister er enige: For at kunne øge effektivitet og økonomisk gevinst vil det være essentielt at automatisere nogle af de juridiske processer.

 

GDPR er igen på dagsordenen

GDPR gør et comeback fra at have været en makrotrend i 2018 til et forholdsvist beskedent emne i 2019 til igen at få stor opmærksomhed i 2020. Interessen for datasikkerhed og GDPR er steget igen, og der ansættes lystigt DPO´er (Data Privacy Officers) og data privacy konsulenter, og implementeres GDPR-værktøjer i virksomhederne: 74 % har udpeget en DPO i organisationen.

 

Digitalisering og forretningsforståelse

Den vigtigste faktor for at skabe succesfulde juridiske afdelinger er balancen mellem digitalisering og forståelse for forretningen. Digitalisering og AI har været nummer ét på dagsordenen i flere år. Blandt ledende jurister i virksomheder har dette fokus flyttet sig mod optimering af forretningsmodeller, øget regulering, proces-tankegang og en dybere forståelse for compliance.

 

Prioritering af juridiske afdelinger

I mange større organisationer er de juridiske afdelinger stadig ikke et prioriteret område. Antallet af jurister udgør i de fleste tilfælde kun en brøkdel af det samlede antal ansatte. Dette - sammenholdt med øget regulering og forretningskompleksitet - fører til, at virksomhedsjuristerne oplever en stadig tungere arbejdsbyrde uden øgede ressourcer.


Nordic General Counsel Report 2020

Download hele rapporten

For mere information kontakt:

 

Gitte Trier

PR & Brand Communications Manager
Karnov Group

gitte.trier@karnovgroup.com