Kort om Karen-Margrethe Schebye

Født 1959, advokat 1986, møderet for landsret 1986, møderet for højesteret 1991. Har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret siden 1983, herunder som bisidder for vidner i undersøgelseskommissioner.

Særlige arbejdsområder er: Kollektiv arbejdsret, foreningsret, aftaler for direktører og andre ledende medarbejdere samt rådgiveransvar. Underviser for Danmarks Jurist- og Økonomforbund. Underviser i øvrigt ad hoc for klienter og andre kursusudbydere.

Forfatter til ”Ansættelsesaftaler”, Thomson Paradigmasamling og medforfatter til artiklen ”Mere om overtagelse af kollektive overenskomster ved virksomhedsoverdragelse” i Ugeskrift for Retsvæsen 2000 B, 297.

Tidligere ekstern lektor og censor ved Århus Universitet.


Fokus-/interesseområder

  • Kollektiv arbejdsret/Foreningsret
  • Aftaler for direktører og andre ledende medarbejdere
  • Rådgiveransvar