Offentlige Udbud


Fuldt overblik over regler og retsafgørelser samlet på ét sted.

Offentlige Udbud online henvender sig til ordregivere, tilbudsgivere, rådgivere og andre, som i praksis arbejder med offentlige indkøb.

Offentlige Udbud Online giver dig det fulde overblik ved at samle relevante regler og retsafgørelser på ét sted. Reglerne gennemgås fra praktikerens vinkel, og månedlige nyhedsbreve opdaterer om den seneste udvikling.

Redaktionen

Offentlige udbud online er redigeret af Jesper Fabricius, som er advokat og partner i Accura Advokatpartnerselskab og leder af firmaets afdeling for konkurrence- og udbudsret. Han har i en årrække rådgivet ordregivende myndigheder.

”Offentlige indkøb i praksis" af Jesper Fabricius – En praktisk orienteret beskrivelse af de regler, der gælder for udbud af offentlige anskaffelser. Det er en onlineversion af Jesper Fabricius’ bog af samme navn. Onlineversionen opdateres løbende.

Med Offentlige Udbud får du:


EU-Regulering

EU’s udbudsdirektiver, kontroldirektiverne, udvalgte retsakter og fortolkningsmeddelelser fra EU-Kommissionen, CPV-glossaret mv.

Dansk Lovgivning

De danske love og regler, som implementerer EU’s udbudsregler, tilbudsloven og andre danske love, forarbejder, bekendtgørelser og cirkulærer, som er relevante for praktikere på området.

Domme og afgørelser

Relevante domme og afgørelser fra EU-Domstolen, Højesteret, landsretterne, byretterne og Klagenævnet for Udbud. Dommene og afgørelserne publiceres i fuld længde, og mange afgørelser foreligger desuden med resumé.

Prøv Offentlige Udbud i følgende fagpakker:


MINI


Dit lette indblik i loven. Med Karnov Mini er den dybe indsigt i loven skåret fra, så du har mulighed for alene at komme let og hurtigt rundt i den gældende lovgivning ved hjælp af Karnovs professionelle søgefunktioner.


Prøv MINI

KLASSISK


Det grundlæggende værktøj. Denne pakke er et godt basisredskab med kerneindholdet fra det tidligere UfR Online og Karnov Online Basis uden tillægsmoduler. Målrettet jurister, der kun ønsker det helt grundlæggende værktøj.


Prøv KLASSISK

PLUS


Til den dybe, professionelle research. Her får du foruden indholdet fra Klassisk mulighed for at søge frit i lovgivningens baggrund samt indsigt i EU-ret og overblik over historisk retspraksis. Adgang til alle tidligere tillægsmoduler i Karnov Online.


Prøv PLUS

TOTAL


Den bredest mulige informationsdækning. Gå skridtet videre med adgang til at søge uhindret på tværs af domssamlinger. Til dig, der dækker flere specialer eller dig, der har som ansvar at varetage den brede juridiske research.


Prøv TOTAL

OBS! Har du allerede abonnement på en Karnov pakke og ønsker dette produkt som tilkøb, så udfyld formularen her og bliv kontaktet.