Vejlove


Adgang til de fire vejlove samt færdselsloven.

Dette modul indeholder de fire vejlove: Vejloven, Privatvejsloven, Vejbidragsloven og Vintervedligeholdelsesloven.

Herunder bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger mv. med hjemmel i lovene.

Vejlove indeholder også færdselsloven inkl. bekendtgørelser mv. med hovedvægt på regler om vejafmærkning mv., der kan have betydning for vejenes indretning samt en række bekendtgørelser mv. udstedt efter anden ovgivning, herunder udstykningslovgivningen.

I Vejlove indgår et stort antal afgørelser i klagesager truffet af bl.a. Vejdirektoratet, et mindre antal domme, afgørelser og udtalelser fra andre myndigheder, der kan have betydning for fortolkningen af vejlovene samt en række udtalelser om fortolkningen af vejlovene og om lovenes forhold til anden lovgivning.

Vejlove vedligeholdes i samarbejde med cand.jur. René Aggersbjerg og opdateres løbende.

Vejlove som løsbladssamling består af fire ringbind og opdateres fire gange årligt. Løsbladssamlingen kan købes her.

Prøv Vejlove i en fagpakke eller som selvstændigt produkt:


KLASSISK


Det grundlæggende værktøj. Denne pakke er et godt basisredskab med kerneindholdet fra det tidligere UfR Online og Karnov Online Basis uden tillægsmoduler. Målrettet jurister, der kun ønsker det helt grundlæggende værktøj.


Prøv KLASSISK

PLUS


Til den dybe, professionelle research. Her får du foruden indholdet fra Klassisk mulighed for at søge frit i lovgivningens baggrund samt indsigt i EU-ret og overblik over historisk retspraksis. Adgang til alle tidligere tillægsmoduler i Karnov Online.


Prøv PLUS

TOTAL


Den bredest mulige informationsdækning. Gå skridtet videre med adgang til at søge uhindret på tværs af domssamlinger. Til dig, der dækker flere specialer eller dig, der har som ansvar at varetage den brede juridiske research.


Prøv TOTAL

Selvstændigt


De fleste af vores produkter er knyttet til en professionel Karnov-pakke. Dette produkt har du også mulighed for at prøve uafhængigt af en pakkestruktur.


Prøv Selvstændigt

OBS! Har du allerede abonnement på en Karnov pakke og ønsker dette produkt som tilkøb, så udfyld formularen her og bliv kontaktet.