Anders Oreby Hansen er partner hos Beierholm med hovedarbejdsområderne transfer pricing, udenlandske foretagenders investeringer i Danmark, køb og salg af virksomheder, almindelig erhvervsrådgivning, internationale skatteforhold og virksomheders skatteforhold.

Han er forfatter til Rekonstruktion af virksomheder og medforfatter af Denmark in International Taxation, Den Kommenterede Kursgevinstlov, Transfer pricing i Praksis og Dobbeltbeskatning samt forfatter/medforfatter til en lang række artikler i danske og udenlandske tidsskrifter og publikationer.

Endvidere er han en jævnligt brugt foredragsholder/underviser for en række private og offentlige foretagender i Danmark og udlandet. Anders Oreby Hansen har siden 1999 været hovedredaktør på Dobbeltbeskatning.