Anders Oreby Hansen er advokat og partner hos Bech-Bruun med hovedarbejdsområderne udenlandske foretagenders investeringer i danmark, køb og salg af virksomheder, almindelig erhvervsrådgivning, internationale skatteforhold og virksomheders skatteforhold.

Han er forfatter til Rekonstruktion af virksomheder og medforfatter af Denmark in International Taxation, Den Kommenterede Kursgevinstlov, Transfer pricing i Praksis og Dobbeltbeskatning samt forfatter/medforfatter til en lang række artikler i danske og udenlandske tidsskrifter og publikationer.

Han er medlem af advokatrådets skatteudvalg og DI’s skattepanel.

Endvidere er han en jævnligt brugt foredragsholder/underviser for en række private og offentlige foretagender i Danmark og udlandet. Anders Oreby Hansen har siden 1999 været hovedredaktør på Dobbeltbeskatning.

Han er desuden medlem af redaktionskomitéerne på Skat, Udland og Tidsskrift for Skatter og Afgifter.